İşkur Kamu Personel Alımları 10 Eylül 2014

İşkur Kamu Personel Alımları 10 Eylül 2014


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamuda Personel Alımları Açık İş İlanları, Son Başvuru Tarihleri 10 Eylül 2014 Olan 9 Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.


Talep NoİşverenAdres MeslekÇalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002270270

BAYINDIR ÖĞRETMENEVİ VE A.S.O. MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

BAYINDIR ÖĞRETMENEVİ ALBAY ALPAT CADDESİ NO:19
35840 BAYINDIR
İZMİR /

Garson (Servis Elemanı)


(İZMİR)
10.09.20141

00002269457

TAR.VE KÖYİŞL.
BAK.TOPRAK GÜBRE VE SU KAYN.
MRK.ARAŞ.
ENST.MÜD. (Kamu)

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL YOLU NO:32
0672 YENİMAHALLE
ANKARA /

Sıhhi Tesisatçı/Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı


(ANKARA)
10.09.20141

00002269437

GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

AKÇAKALE İLÇESİ KORUKLU VE GÜNDAŞ KÖYLERİ Ş.URFA
63040 ŞANLIURFA MERKEZ
ŞANLIURFA /

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)


(ŞANLIURFA)
10.09.201410

00002269372

TAR.VE KÖYİŞL.BAK.
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYN.MRK.
ARAŞ.ENST.MÜD. (Kamu)

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL YOLU NO:32 YENİMAHALLE/ANKARA
0672 YENİMAHALLE
ANKARA /

Garson (Servis Elemanı)


(ANKARA)
10.09.20141

00002269308

TAR.VE KÖYİŞL.BAK.
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYN.MRK.ARAŞ.
ENST.MÜD. (Kamu)

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL YOLU NO:32 YENİMAHALLE/ANKARA
0672 YENİMAHALLE
ANKARA /

Beden İşçisi (Genel)


(ANKARA)
10.09.20146

00002269298

TAR.VE KÖYİŞL.BAK.
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYN.MRK.ARAŞ.
ENST.MÜD. (Kamu)

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL YOLU NO:32 YENİMAHALLE/ANKARA
0672 YENİMAHALLE
ANKARA /

Bahçıvan


(ANKARA)
10.09.20142

00002269231

TAR.VE KÖYİŞL.BAK.
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYN.MRK.
ARAŞ.ENST.MÜD. (Kamu)

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE DOĞAL KAYNAKLAR ARAŞTIRMA EĞİTİM MERKEZİ ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI KASTAMONU
KASTAMONU MERKEZ
KASTAMONU /

Beden İşçisi (Genel)


(KASTAMONU)
10.09.20144

00002269229

GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

TEKTEK ARAŞTIRMA İST HALİLİYE/
63040 ŞANLIURFA MERKEZ
ŞANLIURFA /

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)


(ŞANLIURFA)
10.09.20143

00002269128

TAR.VE KÖYİŞL.BAK.
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYN.MRK.
ARAŞ.ENST.MÜD. (Kamu)

İSTANBUL YOLU NO:32 P.K.:5
06172 YENİMAHALLE
ANKARA /

Bilgisayar Operatörü


(ANKARA)
10.09.20141
Devamı »

Ege Üniversitesi 37 Sözleşmeli Personel İlanı

Ege Üniversitesi 37 Sözleşmeli Personel Alım İlanı


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamu İş İlanları, Kamu Sözleşmeli Personel Alımı. Ege Üniversitesi Sözleşmeli 3 Sağlık Teknikeri, 34 Hemşire Toplam 37 Personel Alacak.

Son Başvuru Tarihi 13 Eylül 2014.

T.C Ege Üniversitesi Hastanesine Sözleşmeli Personel Alınacak.
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye ve Özel bütçesinden karşılanacaktır.) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonunun yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.
Atanmaya hak kazanan Sözleşmeli Personellerin tamamı Hastane Başhekimliği bünyesinde görevlendirilecek olup, vardiyalı ve nöbet usulü istihdam edileceklerdir.


Döner Sermaye Bütçesi
Unvanı Adet Aranan Nitelikler
Sağlık
Teknikeri
3 Adet Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Anestezi bölümü mezunu olmak
Hemşire 23
Adet
4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.
Özel Bütçe
Unvanı Adet Aranan Nitelikler
Hemşire 11
Adet
4 yıllık Sağlık yüksekokullarının Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.
Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası ya da 2.veya 3. Basamak Bir Sağlık kuruluşunun yoğun bakım ünitelerinde en az 6 ay görev yapmış olmak


Genel Şartlar:
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c)Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
d)657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e)Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3),Ön Lisans mezunları için ise 2012 yılı KPSS(B) grubu sınavından KPSS(P93), puanı esas alınacaktır.
f)Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İstenilen Belgeler:
1 - Başvuru Formu
2-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi
3-2 Adet Fotoğraf
5-KPSS sonuç belgesi
6-Kimlik Fotokopisi
7-Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge Önemli Not:
a)5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
b)isteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait http://www.ege.edu.tr web adresinde bulunan örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
c)İşe alınmaya hak kazananların isimleri, 2 iş günü içinde http://www.ege.edu.tradresinde ilan edilecektir.
d)Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://www.ege.edu.trweb adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.
e)Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.
f)Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
(g)Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.ege.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır
(h)Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
(i)Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler.
Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 18 52 - 390 19 28
Devamı »

İşkur Kamu Açık İşçi İlanları 8 Eylül 2014

İşkur Kamu Açık İşçi Alım İlanları 8 Eylül 2014


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamuda Açık İş İlanları İşçi Personel Alımı, Son Başvuru Tarihleri 8 Eylül 2014 Olan 16 Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdres Meslek Çalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002267495

MEYVECİLİK KAYISI ARAŞTIRMA ENST.MÜD. (Kamu)

P.K.43 YEŞİLYURT YOLU ÜZERİ /
MALATYA MERKEZ
MALATYA /

Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)


(MALATYA)
08.09.201410

00002267453

ZİRAİ MÜCADELE ENSTİTÜSÜ MD. (Kamu)

DİYARBAKIR ZİRAİ MÜCADELE ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ SİLVAN YOLU 7. KM
21100 SUR
DİYARBAKIR /

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)


(DİYARBAKIR)
08.09.20145

00002266345

SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD. (Kamu)

TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YOMRA/TRABZON
61250 YOMRA
TRABZON /

Gemi Yağcısı


(TRABZON)
08.09.20141

00002266230

SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD. (Kamu)

TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YOMRA/TRABZON
61250 YOMRA
TRABZON /

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı


(TRABZON)
08.09.20141

00002266091

ŞEFAATLİ ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

FATİH MAH. YOZGAT CAD. ŞEFAATLİ/YOZGAT
66800 ŞEFAATLİ
YOZGAT /

Güvenlik Görevlisi


(YOZGAT)
08.09.20141

00002266066

SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (İMAMBAKIR) (Kamu)

CUMHURİYET MAH AKTEMUR İŞ MEKEZİ HARRAN
63510 HARRAN
ŞANLIURFA /

Bekçi


(ŞANLIURFA)
08.09.20141

00002265709

ŞEFAATLİ ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

FATİH MAH. YOZGAT CAD. ŞEFAATLİ/YOZGAT
66800 ŞEFAATLİ
YOZGAT /

Temizlik Görevlisi


(YOZGAT)
08.09.20141

00002265369

SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD. TARIM İŞÇİSİ (Kamu)

SÜRSÜRÜ MAH. ŞEHİT POLİS M.LAMİ KARAAĞAÇ SOK. NO:9
23040 ELAZIĞ MERKEZ
ELAZIĞ /

Beden İşçisi (Temizlik)


(ELAZIĞ)
08.09.20142

00002265169

İZMİT ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

KOZLUK MAH.D-100 KARAYOLU ÜZERİ ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU YANI
41100 KOCAELİ MERKEZ
KOCAELİ /

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)


(KOCAELİ)
08.09.20141

00002265126

GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRL (Kamu)

GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
21100 SUR
DİYARBAKIR /

Traktör Şoförü


(DİYARBAKIR)
08.09.20142

00002265001

GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRL (Kamu)

GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
21100 SUR
DİYARBAKIR /

Elektrikçi (Genel)


(DİYARBAKIR)
08.09.20142

00002264932

SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD. TARIM İŞÇİSİ (Kamu)

SÜRSÜRÜ MAH.ŞEHİT POLİS M. LAMİ KARAAĞAÇ SOK. NO:9
23040 ELAZIĞ MERKEZ
ELAZIĞ /

Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri


(ELAZIĞ)
08.09.20143

00002264673

TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
AZİZİYE ASVALTI 7.Km.DADAŞKENT KARŞISI
AZİZİYE
ERZURUM /

Hayvan Bakıcısı


(ERZURUM)
08.09.20146

00002264519

GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRL (Kamu)

GAP ULUSLAR ARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SİLVAN YOLU 7.KM PK:72
21100 SUR
DİYARBAKIR /

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)


(DİYARBAKIR)
08.09.201416

00002264026

TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
AZİZİYE
ERZURUM /

Beden İşçisi (Genel)


(ERZURUM)
08.09.20149

00002261812

MARMARA HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENS. MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

MARMARA HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENS. MÜDÜRLÜĞÜ
00000 BANDIRMA
BALIKESİR /

Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri


(BALIKESİR)
08.09.201430
Devamı »

İşkur Kamu Personel İlanları 5 Eylül 2014

İşkur Kamu Personel İlanları 5 Eylül 2014


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamudan İşçi Alımı İş İlanları, Son Başvuru Tarihleri 5 Eylül 2014 Olan 10 Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdres Meslek Çalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002264238

GÖKÇEDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

GÖKÇEDERE BELEDİYE B /
69000 BAYBURT MERKEZ
BAYBURT /

Beden İşçisi (Genel)


(BAYBURT)
05.09.20142

00002264237

FINDIK ARAŞTIRMA ENS.MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

ATATÜRK BULVARI TAYYAREDÜZÜ MAH. NO:261
28200 GİRESUN MERKEZ
GİRESUN /

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)


(GİRESUN)
05.09.20146

00002264221

KUMLUCA ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

KARŞIYAKA MAH. HAMAM SOK. NO:4
KUMLUCA
ANTALYA /

Beden İşçisi (Temizlik)


(ANTALYA)
05.09.20141

00002263649

BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL GAZ İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN KOMPRESÖR İSTASYONU (Kamu)

ERZİNCAN KOMPRESÖR İSTASYONU
ERZİNCAN MERKEZ
ERZİNCAN /

Mekatronik Teknisyeni


(ERZİNCAN)
05.09.20141

00002263249

YORTAN PAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI-YENİCE (Kamu)

YORTAN PAZARI BELEDİ /
YENİCE/KARABÜK
KARABÜK /

İş Makineleri Operatörü


(KARABÜK)
05.09.20141

00002263175

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. LNG TERMİNAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

SULTANKÖY BELDESİ /
59740 MARMARAEREĞLİSİ
TEKİRDAĞ /

Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri


(TEKİRDAĞ)
05.09.20141

00002263091

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. LNG TERMİNAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

SULTANKÖY BELDESİ /
59740 MARMARAEREĞLİSİ
TEKİRDAĞ /

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler


(TEKİRDAĞ)
05.09.20141

00002262539

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA MÜD (Kamu)

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS LOKASYONU
33740 TARSUS
MERSİN /

Beden İşçisi (Genel)


(MERSİN)
05.09.20144

00002262252

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA MÜD (Kamu)

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ ERDEMLİ\MERSİN
33740 ERDEMLİ
MERSİN /

Beden İşçisi (Genel)


(MERSİN)
05.09.201411

00002262161

GIDA TARIM VE HAY.BAKANLIĞI TAVUKÇULUK ARŞ.İSTASYON MÜD. (Kamu)

İKİZCE MAHALLESİ (TAVUKÇULUK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMESİ ) GÖLBAŞI
YENİMAHALLE
ANKARA /

Elektrik-Elektronik Teknisyeni


(ANKARA)
03.09.20141

00002261874

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

KUŞKAVAĞI MAH. BELEDİYE CAD. NO:77
7070 KONYAALTI
ANTALYA /

Temizlik Görevlisi


(ANTALYA)
04.09.201415

00002261860

KUŞADASI ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SAN.OKULU MÜD. (Kamu)

CAMİKEBİR MAH CEPHANE SOK NO:12
09400 KUŞADASI
AYDIN /

Garson (Servis Elemanı)


(AYDIN)
04.09.20142

00002261847

YÜCEKAPI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

KESKİN SOK. Ş.ENGİN MAH. 1/
ELEŞKİRT
AĞRI /

Greyder Operatörü


(AĞRI)
05.09.20141

00002261765

AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETİM VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜD. (Kamu)

KEPEZ BİRİMİ
07570 KEPEZ
ANTALYA /

Beden İşçisi (Genel)


(ANTALYA)
04.09.20144

00002261715

AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETİM VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜD. (Kamu)

FİNİKE KARAYOLU 6.İ KM. P.K.61
07570 DEMRE
ANTALYA /

Beden İşçisi (Genel)


(ANTALYA)
04.09.20146
Devamı »

İşkur Kamu Açık İş İlanları 4 Eylül 2014

İşkur Kamu Açık İş İlanları 4 Eylül 2014


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamudan İşçi Personel Alımları Açık İş İlanları, Son Başvuru Tarihleri 4 Eylül Olan 13 Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdres MeslekÇalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002261874

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

KUŞKAVAĞI MAH. BELEDİYE CAD. NO:77
7070 KONYAALTI
ANTALYA /

Temizlik Görevlisi


(ANTALYA)
04.09.201415

00002261860

KUŞADASI ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SAN.OKULU MÜD. (Kamu)

CAMİKEBİR MAH CEPHANE SOK NO:12
09400 KUŞADASI
AYDIN /

Garson (Servis Elemanı)


(AYDIN)
04.09.20142

00002261765

AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETİM VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜD. (Kamu)

KEPEZ BİRİMİ
07570 KEPEZ
ANTALYA /

Beden İşçisi (Genel)


(ANTALYA)
04.09.20144

00002261715

AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETİM VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜD. (Kamu)

FİNİKE KARAYOLU 6.İ KM. P.K.61
07570 DEMRE
ANTALYA /

Beden İşçisi (Genel)


(ANTALYA)
04.09.20146

00002261382

BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞ.ENST. MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
24070 ERZİNCAN MERKEZ
ERZİNCAN /

Beden İşçisi (Genel)


(ERZİNCAN)
04.09.20148

00002261374

BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞ.ENST. MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYON MÜDÜRLÜĞÜ
24070 ERZİNCAN MERKEZ
ERZİNCAN /

Oto Bakım-Onarımcısı (Oto Mekanikeri)


(ERZİNCAN)
04.09.20141

00002261243

BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞ.ENST. MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYON MÜDÜRLÜĞÜ
24070 ERZİNCAN MERKEZ
ERZİNCAN /

Kepçe Operatörü


(ERZİNCAN)
04.09.20141

00002260885

ARTVİN EMNİYET MÜD.(POLİS EVİ TEMİZLİK HİZ.) (Kamu)

YENİ MAHALLE ARTVİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ
0800 ARTVİN MERKEZ
ARTVİN /

Aşçı Yardımcısı


(ARTVİN)
04.09.20141

00002260848

BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Atatürk Mah. Horozköy Cad. No:268
45125 YUNUS EMRE
MANİSA /

Şoför-Yük Taşıma


(MANİSA)
04.09.20143

00002260600

BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Atatürk Mah. Horozköy Cad. No:268
45125 YUNUS EMRE
MANİSA /

Beden İşçisi (Genel)


(MANİSA)
04.09.201410

00002260224

T.C.D.D.YOLLARI 6.BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

TCDD OTOGARI ULUCAMİ YANI /
63570 CEYLANPINAR
ŞANLIURFA /Beden İşçisi (Genel)


(ŞANLIURFA)
04.09.20141

00002258822

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TAR ARŞ ENST MÜD. (Kamu)

EREĞLİ YOLU ÜZERİ 2.KM. /
42030 KARATAY
KONYA /

Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı


(KONYA)
04.09.20141

00002258455

DOĞU AKDENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA İSTASYON MÜDÜRL (Kamu)

AKSU MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:124
ONİKİŞUBAT
KAHRAMANMARAŞ /

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)


(KAHRAMANMARAŞ)
04.09.20147
Devamı »

İşkur Kamu İşçi Alım İlanları 3 Eylül 2014

İşkur Kamu İşçi Alım İlanları 3 Eylül 2014


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamudan İşçi Alımı Açık İş İlanları, Son Başvuru Tarihleri 3 Eylül 2014 Olan 40 Açık Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdres MeslekÇalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002259179

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

İKİZCE MAH. (TAVUKÇULUK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMESİ) GÖLBAŞI
GÖLBAŞI/ANKARA
ANKARA /

Kuluçkahane İşçisi


(ANKARA)
03.09.20145

00002259080

OSMANİYE YAĞLI TOHUMLAR ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

YUNUS EMRE MAH. İSKENDER TÜRKMEN CAD. NO:999 OTOGAR YANI
80010 OSMANİYE MERKEZ
OSMANİYE /

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)


(OSMANİYE)
03.09.20143

00002259041

OSMANİYE YAĞLI TOHUMLAR ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

YUNUS EMRE MAH. İSKENDER TÜRKMEN CAD. NO:999 OTOGAR YANI
80010 OSMANİYE MERKEZ
OSMANİYE /

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)


(OSMANİYE)
03.09.20142

00002258841

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

ŞEHİT CEMERSEVER CAD. NO:9/-11
YENİMAHALLE
ANKARA /

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)


(ANKARA)
03.09.201421

00002258638

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TAR ARŞ ENST MÜD. (Kamu)

EREĞLİ YOLU ÜZERİ 2.KM.
42030 KARATAY
KONYA /

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)


(KONYA)
03.09.20147

00002258631

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TAR ARŞ ENST MÜD. (Kamu)

EREĞLİ YOLU ÜZERİ 2.KM.
42030 KARATAY
KONYA /

Sıhhi Tesisatçı/Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı


(KONYA)
03.09.20141

00002258622

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKNL.ZİRAİ MÜC.MERK.ARAŞ.
ENSTİTÜ.MÜDRLĞ. (Kamu)

GAYRET MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI NO:66 PK:49
06172 YENİMAHALLE
ANKARA /

Laboratuvar Temizlik İşçisi


(ANKARA)
03.09.20141

00002258620

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD.(ESKİŞEHİR) (Kamu)

KARABAYIR BAĞLARI ZİRAAT CADDESİ 6.KM/
26001 ESKİŞEHİR MERKEZ
ESKİŞEHİR /

Selektör Makinesi Operatörü


(ESKİŞEHİR)
03.09.20141

00002258593

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TAR ARŞ ENST MÜD. (Kamu)

EREĞLİ YOLU ÜZERİ 2.KM.
42030 KARATAY
KONYA /

Çiftlik İşçisi (Genel)


(KONYA)
03.09.20147

00002258568

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TAR ARŞ ENST MÜD. (Kamu)

EREĞLİ YOLU ÜZERİ 2.KM.
42030 KARATAY
KONYA /

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı


(KONYA)
03.09.20141

00002258541

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD.(ESKİŞEHİR) (Kamu)

KARABAYIR BAĞLARI ZİRAAT CADDESİ 6.KM/
26001 ESKİŞEHİR MERKEZ
ESKİŞEHİR /

Şoför-Yük Taşıma


(ESKİŞEHİR)
03.09.20142

00002258527

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TAR ARŞ ENST MÜD. (Kamu)

EREĞLİ YOLU ÜZERİ 2.KM.
42030 KARATAY
KONYA /

Elektrikçi (Genel)


(KONYA)
03.09.20141

00002258519

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TAR ARŞ ENST MÜD. (Kamu)

EREĞLİ YOLU ÜZERİ 2.KM.
42030 KARATAY
KONYA /

Muhasebeci


(KONYA)
03.09.20142

00002258405

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKNL.ZİRAİ MÜC.MERK.ARAŞ.
ENSTİTÜ.MÜDRLĞ. (Kamu)

GAYRET MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI NO:66 PK:49
06172 YENİMAHALLE
ANKARA /

Beden İşçisi (Genel)


(ANKARA)
03.09.20147

00002258388

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD.(ESKİŞEHİR) (Kamu)

KARABAYIR BAĞLARI ZİRAAT CADDESİ 6.KM/
26001 ESKİŞEHİR MERKEZ
ESKİŞEHİR /

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)


(ESKİŞEHİR)
03.09.201418

00002258353

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TAR ARŞ ENST MÜD. (Kamu)

EREĞLİ YOLU ÜZERİ 2.KM.
42030 KARATAY
KONYA /

Aşçı


(KONYA)
03.09.20142

00002258308

İMKB ANADOLU OTELCİLİK VE TURZ.MESL.LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

KARAÇALILIK MEVKİİ İPEKKÖY
05 AMASYA MERKEZ
AMASYA /

Kimyager


(AMASYA)
03.09.20141

00002258268

GIDA TARIM VE HAY.BAKANLIĞI TAVUKÇULUK ARŞ.İSTASYON MÜD. (Kamu)

İKİZCE MAHALLESİ(TAVUKÇULUK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMESİ ) GÖLBAŞI
GÖLBAŞI/ANKARA
ANKARA /

İnşaat Kalfası (Genel)


(ANKARA)
03.09.20141

00002258237

GIDA TARIM VE HAY.BAKANLIĞI TAVUKÇULUK ARŞ.İSTASYON MÜD. (Kamu)

ŞEHİT CEM ERSEVER CAD. 9/11 GÖLBAŞI
GÖLBAŞI/ANKARA
ANKARA /

Sıhhi Tesisatçı/Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı


(ANKARA)
03.09.20141

00002258230

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD.(ESKİŞEHİR) (Kamu)

P.K.35 ANKARA YOLU 8 KM /
26001 ESKİŞEHİR MERKEZ
ESKİŞEHİR /

İnşaat Ustası


(ESKİŞEHİR)
03.09.20141

00002258177

GIDA TARIM VE HAY.BAKANLIĞI TAVUKÇULUK ARŞ.İSTASYON MÜD. (Kamu)

İKİZCE MAH. (TAVUKÇULUK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMESİ)
YENİMAHALLE
ANKARA /

Bilgisayar İşletmeni


(ANKARA)
03.09.20141

00002258175

KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞ.MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞ.İST.
MÜDÜRLÜĞÜ
42060 MERAM
KONYA /

Şoför-Yük Taşıma


(KONYA)
03.09.20141

00002258100

GIDA TARIM VE HAY.BAKANLIĞI TAVUKÇULUK ARŞ.İSTASYON MÜD. (Kamu)

İKİZCE MAHALLESİ (TAVUKÇULUK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMESİ)GÖLBAŞI /ANKARA
GÖLBAŞI/ANKARA
ANKARA /

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)


(ANKARA)
03.09.20141

00002258061

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD.(ESKİŞEHİR) (Kamu)

P.K.35 ANKARA YOLU 8 KM /
26001 ESKİŞEHİR MERKEZ
ESKİŞEHİR /

Traktör Şoförü


(ESKİŞEHİR)
03.09.20142

00002258020

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD.(ESKİŞEHİR) (Kamu)

KARABAYIR BAĞLARI ZİRAAT CD 6.KM TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
26001 ESKİŞEHİR MERKEZ
ESKİŞEHİR /

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları


(ESKİŞEHİR)
03.09.20141

00002257975

YAHYALI BELEDİYESİ BAŞK. (Kamu)

KAYSERİ CAD SEYDİLİ MAH ATATÜRK BULVARI NO:6
38500 YAHYALI
KAYSERİ /

Beden İşçisi (Genel)


(KAYSERİ)
03.09.20148

00002257952

GIDA TARIM VE HAY.BAKANLIĞI TAVUKÇULUK ARŞ.İSTASYON MÜD. (Kamu)

İKİZCE MAH. (TAVUKÇULUK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMESİ)
GÖLBAŞI/ANKARA
ANKARA /

Aşçı


(ANKARA)
03.09.20141

00002257936

KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞ.MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞ.İST. MÜDÜRLÜĞÜ

42060 MERAM
KONYA /

Taksi Şoförü


(KONYA)
03.09.20141

00002257909

GIDA TARIM VE HAY.BAKANLIĞI TAVUKÇULUK ARŞ.İSTASYON MÜD. (Kamu)

İKİZCE MAH. (TAVUKÇULUK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMESİ)
YENİMAHALLE
ANKARA /

Elektrikçi (Genel)


(ANKARA)
03.09.20141

00002257896

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD.(ESKİŞEHİR) (Kamu)

KARABAYIR BAĞLARI ZİRAAT CD 6.KM TEPEBAŞI/
26001 MERKEZ
ESKİŞEHİR /

Diğer Elektrik Teknisyenleri


(ESKİŞEHİR)
03.09.20142

00002257852

YAHYALI BELEDİYESİ BAŞK. (Kamu)

KAYSERİ CAD SEYDİLİ MAH ATATÜRK BULVARI NO:6
38500 YAHYALI
KAYSERİ /

Şoför-Yük Taşıma


(KAYSERİ)
03.09.20143

00002257714

GIDA TARIM VE HAY.BAKANLIĞI TAVUKÇULUK ARŞ.İSTASYON MÜD. (Kamu)

İKİZCE MAH. (TAVUKÇULUK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMESİ)
GÖLBAŞI/ANKARA
ANKARA /

Kümes Bakım İşçisi


(ANKARA)
03.09.20143

00002257703

YAHYALI BELEDİYESİ BAŞK. (Kamu)

KAYSERİ CAD SEYDİLİ MAH ATATÜRK BULVARI NO:6
38500 YAHYALI
KAYSERİ /

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü


(KAYSERİ)
03.09.20142

00002257678

KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞ.MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

KARAPINAR ÇÖLLEŞME VE EROZYON ARAŞTIRMA MERKEZİ.
42060 KARAPINAR
KONYA /

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)


(KONYA)
03.09.20141

00002257633

KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞ.MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞ.İST. MÜDÜRLÜĞÜ
42060 MERAM
KONYA /

Çiftlik İşçisi (Genel)


(KONYA)
03.09.20141

00002257435

PATATES ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

ŞAHİNALİ MAH. FAİK ŞAHENK BULV. YÖRÜK SOKAK NO:2
51100 NİĞDE MERKEZ
NİĞDE /

Beden İşçisi (Genel)


(NİĞDE)
03.09.20145

00002257325

KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞ.MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

KARAPINAR ÇÖLLEŞME VE EROZYON ARAŞTIRMA MERKEZİ.
42060 KARAPINAR
KONYA /

Çiftlik İşçisi (Genel)


(KONYA)
03.09.20146

00002257213

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

CUMHURİYET MEYDANI 2/ KEPEZ BELDESİ
17110 ÇANAKKALE MERKEZ
ÇANAKKALE /

Futbol Antrenörü


(ÇANAKKALE)
03.09.20141

00002257210

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

CUMHURİYET MEYDANI 2/ KEPEZ BELDESİ
17110 ÇANAKKALE MERKEZ
ÇANAKKALE /

Soğuk Kaynak İşçisi


(ÇANAKKALE)
03.09.20141

00002257208

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

CUMHURİYET MEYDANI 2/ KEPEZ BELDESİ
17110 ÇANAKKALE MERKEZ
ÇANAKKALE /

Şoför (Yolcu Taşıma)


(ÇANAKKALE)
03.09.20142
Devamı »

Facebook Sayfamızı Takip Et İŞKUR Kurs İlanlarından Haberin Olsun!