İşkur Kurs Kamu Açik İş İlanları İşkur Kursları: Kamu-İş

Kültür ve Turizm Bakanlığı 4B Personel ilanı

Kültür Ve Turizm Bakanlığı 4b Personel İlanı


Kamu Sözleşmeli 4b Personel Alımları İş İlanları. T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli 263 Memur Personel Alacak.

1 Temmuz 2015'de Başlayacak Olan Başvurular 15 Temmuz 2015 Mesai Saati Bitiminde Sona Erecek.

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Hakkında Duyuru
Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar ile ek ve değişiklikler çerçevesinde istihdam edilmek üzere, Diğer Teknik Hizmet Personeli (238), Mühendis (9), Mimar (8), Şehir Plancısı (1), Tekniker (7), pozisyonlarında KPSS (B) grubu KPSS P3 (Tekniker için KPSS P93) puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam (263) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

KPSS (B) Grubu Puan Sıralaması İle Alınacak 4/B Sözleşmeli Personel Kadrolarının Pozisyon Yer Ve Adetleri
Diğer Teknik Hizmet Personeli:
Sanat Tarihi Bölümü mezunlarından (175): Adana (4), Adıyaman (2), Afyon (4), Aksaray (3), Ankara (2), Antalya (7), Aydın (3), Balıkesir (2), Batman (1), Bayburt (3), Bilecik (3), Bitlis (3), Bolu (2), Burdur (3), Bursa (3), Çanakkale (4), Çankırı (1), Çorum (1), Denizli (1), Düzce (1), Edirne (3), Elazığ (2), Erzincan (1), Erzurum(5), Eskişehir (2), Gaziantep(2), Giresun (2), Hatay (2), Isparta (3), İstanbul (33), İzmir (9), Kahramanmaraş (1), Kars (2), Kayseri (4), Kırklareli (1), Kocaeli (4), Konya (7), Kütahya (3), Malatya (1), Mardin (4), Mersin (3), Muğla (5), Nevşehir (4), Niğde (1), Sakarya (1), Samsun (1), Sinop (1), Sivas (1), Şanlıurfa (2), Tokat (2), Trabzon (2), Uşak (4), Van (1), Yozgat (2), Zonguldak (1).
Arkeoloji Bölümü mezunlarından (55): Adana (2), Adıyaman (1), Afyon (1), Antalya (2), Balıkesir (1), Bartın (1), Batman (1), Burdur (1), Bursa (1), Çanakkale (2), Çorum (1), Elazığ (1), Erzurum (1), Eskişehir (1), Gaziantep (2), Hatay (2), İstanbul (7), İzmir (4), Kars (2), Kayseri (1), Kırşehir (1), Konya (1), Kütahya (2), Mardin (3), Mersin (2), Muğla (3), Sinop (1), Sivas (1), Şanlıurfa (2), Tokat (1), Trabzon (1), Uşak (1), Van (1)
Hititoloji Bölümü mezunlarından (2): Çorum (1), İstanbul (1)
Antropoloji Bölümü mezunlarından (2): Burdur (1), Uşak (1)
Sümeroloji Bölümü mezunlarından (2): İstanbul (1), Şanlıurfa (1)
Etnoloji Bölümü mezunlarından (2): Konya (1), Nevşehir (1)
Mühendis (9):
Harita Mühendisi: Diyarbakır(1), Erzurum(1), İstanbul(1), Kocaeli (1), Konya (1), Van(1)
Makine Mühendisi: Ankara(1)
inşaat Mühendisi: Gaziantep(1), Kütahya(1)
Mimar (8): Erzurum (2), İstanbul (3), Muğla (1), Sivas (1), Van (1)
şehir Plancısı (1): Kütahya (1)
Tekniker (7):
inşaat Teknikeri: Van (1)
Elektrik Teknikeri: İstanbul (1), Mardin (1)
Harita Teknikeri: İstanbul (1), Eskişehir (1), Kars (1)
Makine Teknikeri: İstanbul (1)

1-Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
b) 2014 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.

2-Özel Şartlar:
A- Mimar, Mühendis, şehir Plancısı:
a) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak.
b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
B- Tekniker:
a) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mesleki teknik eğitim mezunu olmak.
b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
C-Diğer Teknik Hizmet Personeli:
a) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden (Arkeoloji, Sanat Tarihi, Antropoloji, Hititoloji, Etnoloji, Sümeroloji) lisans düzeyinde mezun olmak.
b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

3- Başvuru Şekli Ve Süresi:
Çiğdem Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 100.Yıl-ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun eksiksiz doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 15/07/2015 tarihi mesai saati bitimine kadar adı geçen Başkanlığa elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların, son başvuru (15/07/2015) tarihinin mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen adresine teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır. İlandan önce yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler:
a) Başvuru formu (Fotoğraflı),
b) Yükseköğrenim diploması/çıkış belgesi örneği,
c) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
ç) 2014 yılına ait KPSS(B) sonuç belgesinin çıktısı.

5- Diğer Hususlar:
Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Diğer Teknik Hizmet Personeli (Arkeoloji, Sanat Tarihi, Antropoloji, Hititoloji, Etnoloji, Sümeroloji) ve Tekniker unvanından başvuracaklarda aranan “Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak” şartı hususunda, ilgililerin yazılı beyanları dikkate alınacaktır.
Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, sonucun ilanından itibaren 15 gün içinde talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6- Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması:
Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu KPSSP3 (Tekniker için KPSSP93) puanı esas alınarak pozisyon ve bölümler itibariyle ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru sonuçlarının tamamlanmasından sonra bir hafta içinde www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ancak puan sıralaması sonucunda puanı eşit adayın olması halinde doğum tarihi önce olandan başlamak suretiyle, doğum tarihinin de aynı olması halinde diploma tarihi önce olan adaydan başlamak suretiyle sıralama yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız resmi internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığının belirtilen adresine elden teslim edeceklerdir.
Kamu Personeli Seçme Sınavındaki başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya atamaya esas evraklarını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılabilecektir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Ayrıca, kendilerine ödemede bulunulmuş ise bu ödeme yasal faizi ile birlikte kendisinden tazmin edilecektir. Göreve başlamış olsalar dahi aranılan şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların görevlerine son verilecektir.
Devamı »

İŞKUR Kamu Personel Alımları 8-10 Temmuz 2015

İŞKUR Kamu Personel Alımları 8-10 Temmuz 2015

Türkiye İş Kurumu İşkur Kamudan Açık İş İlanları Eleman Alımları, Son Başvuru Tarihleri 8-10 Temmuz 2015 Olan 34 Açık Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.


Talep NoİşverenAdresMeslekÇalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002805154

SARIYAHŞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ŞAFAKTEPE MAH.KOOPERATİF SOK. NO:13
68700 SARIYAHŞİ
AKSARAY /

Beden İşçisi (Temizlik)


(AKSARAY)
10.07.201514

00002802423

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

SELİMİYE ÇAY FABRİKASI
53120 RİZE MERKEZ
RİZE /

Çay Eksperi


(RİZE)
10.07.20151

00002802420

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

AMBARLIK ÇAY FABRİKASI
53980 RİZE MERKEZ
RİZE /

Çay Eksperi


(RİZE)
10.07.20151

00002802417

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

KALKANDERE ÇAY FABRİKASI
KALKANDERE
RİZE /

Çay Eksperi


(RİZE)
10.07.20152

00002802414

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

KALECİK ÇAY FABRİKASI
İYİDERE
RİZE /Çay Eksperi


(RİZE)
10.07.20152

00002802410

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

TAŞÇILAR ÇAY FABRİKASI
53500 KALKANDERE
RİZE /

Çay Eksperi


(RİZE)
10.07.20155

00002797786

ÇAYKUR ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

SUNDURA MAHALLESİ /
86000 HOPA
ARTVİN /

Çay Eksperi


(ARTVİN)
10.07.20151

00002797700

ÇAYKUR ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

SÜRMENE ÇAY FAB.MÜDÜRLÜĞÜ HÜKÜMET CADDESİ ÇAMLICA MAHALLESİ
61600 SÜRMENE
TRABZON /

Çay Eksperi


(TRABZON)
10.07.20152

00002797695

ÇAYKUR ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

OF ÇAY FAB.MÜDÜRLÜĞÜ
KIYIBOYU KÖYÜ YALI MEVKİİ NO:43
OF
TRABZON /

Çay Eksperi


(TRABZON)
10.07.20157

00002797688

ÇAYKUR ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

KARACA ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ PINARALTI KÖYÜ
61830 OF
TRABZON /

Çay Eksperi


(TRABZON)
10.07.201512

00002797685

ÇAYKUR ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

HAYRAT ÇAY FABRİKASI
DERE CAD.
61450 HAYRAT
TRABZON /

Çay Eksperi


(TRABZON)
10.07.201516

00002797674

ÇAYKUR ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

ÇAMLI ÇAY FAB.MÜDÜRLÜĞÜ
ÇAMLI MAH. H.M.B.ULUSOY CAD. NO:146
61830 OF
TRABZON /

Çay Eksperi


(TRABZON)
10.07.201511

00002797664

ÇAYKUR ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

BÖLÜMLÜ ÇAY FABRİKASI
BÖLÜMLÜ MİTHATPAŞA MAHALLESİ

61570 OF
TRABZON /

Çay Eksperi


(TRABZON)
10.07.201514

00002797660

ÇAYKUR ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

ARAKLI ÇAY FABRİKASI
CUMHURİYET CAD.YOLGÖREN MAH.NO:147 ARAKLI/TRABZON
61700 ARAKLI
TRABZON /

Çay Eksperi


(TRABZON)
10.07.20151

00002797645

ÇAYKUR ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

ESKİPAZAR ÇAY FABRİKASI
RİZE TRABZON KARAYOLU ÜZERİ KIYICIK BELDESİ
61850 OF
TRABZON /

Çay Eksperi


(TRABZON)
10.07.20155

00002795678

ÇAYKUR TİREBOLU ÇAY FABRİKASI (Kamu)

A.ŞÜKRÜ OKAN CAD. KÖRLİMAN MAH. /
28500 TİREBOLU
GİRESUN /

Çay Eksperi


(GİRESUN)
10.07.20153

00002794169

ÇAYKUR ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

SAHİL CADDESİ
08200 ARHAVİ
ARTVİN /

Çay Eksperi


(ARTVİN)
10.07.20151

00002802790

TCDD 3. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

353 yol bakım onarım Şefliği
64300 UŞAK MERKEZ
UŞAK /

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı


(UŞAK)
09.07.20152

00002802737

TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

CUMHURİYET S.DEMİRSOY /
60300 TURHAL
TOKAT /

Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü


(TOKAT)
09.07.20152

00002802486

GATA GÜNDÜZ BAKIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

GATA ETLİK KEÇİÖREN
06000 KEÇİÖREN
ANKARA /

Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı


(ANKARA)
09.07.20151

00002802469

GATA GÜNDÜZ BAKIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

GATA ETLİK KEÇİÖREN
06000 KEÇİÖREN
ANKARA /

Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı


(ANKARA)
09.07.20151

00002801870

GATA GÜNDÜZ BAKIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

GATA ETLİK KEÇİÖREN
06000 KEÇİÖREN
ANKARA /

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı


(ANKARA)
09.07.20151

00002801606

BELEDİYELER BİRLİĞİ (Kamu)

TUNUS CAD.NO:12
KAVAKLIDERE
ÇANKAYA
ANKARA /

Tercüman (Arapça)


(ANKARA)
09.07.20152

00002800392

BAHÇELİK SULAMA BİRLİĞİ (Kamu)

PAZARÖREN MAH.
ESKİ BELEDİYE BİNASI
38000 PINARBAŞI/KAYSERİ
KAYSERİ /

Beden İşçisi (Genel)


(KAYSERİ)
09.07.20151

00002801010

CUMHURBAŞKANLIĞI MUHAFIZ ALAY KOMUTANLIĞI SOSYAL TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

ÇANKAYA
ANKARA /

Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı


(ANKARA)
08.07.20151

00002800328

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ (Kamu)

Niğde İl Özel İdaresi İlhanlı Mah. Sabancı Bulv. No:1
51100 NİĞDE MERKEZ
NİĞDE /

Oto Bakım-Onarımcısı (Oto Mekanikeri)


(NİĞDE)
08.07.20152

00002800154

BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAYNAŞLI (Kamu)

KÜLTÜR CADDESİ MERKEZ MAH. /
81400 KAYNAŞLI
DÜZCE /

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü


(DÜZCE)
08.07.20151

00002799567

EĞİRDİR MEYVECILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

2.SOK. KIZILÇUBUK MAH. /46
32500 EĞİRDİR
ISPARTA /

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)


(ISPARTA)
08.07.20151

00002797230

TEMSAN DİYARBAKIR İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ (Kamu)

DÖKMETAŞ MAH. ELAZIĞ BULVARI NO: 429
21120 YENİŞEHİR
DİYARBAKIR /

Makine Mühendisi


(DİYARBAKIR)
08.07.20151

00002797167

TEMSAN DİYARBAKIR İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ (Kamu)

DÖKMETAŞ MAH. ELAZIĞ BULVARI NO: 429
21120 YENİŞEHİR
DİYARBAKIR /

Elektrik-Elektronik Mühendisi


(DİYARBAKIR)
08.07.20151

00002797149

TEMSAN DİYARBAKIR İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ (Kamu)

DÖKMETAŞ MAH. ELAZIĞ BULVARI NO: 429
21120 YENİŞEHİR
DİYARBAKIR /

Elektrik Mühendisi


(DİYARBAKIR)
08.07.20151

00002797122

SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

DOĞU İSTASYON MAH.TAHİR ÇELİK CAD.NO:78
42430 SARAYÖNÜ
KONYA /

Makam Şoförü


(KONYA)
08.07.20151

00002797057

TEMSAN DİYARBAKIR İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ (Kamu)

DÖKMETAŞ MAH. ELAZIĞ BULVARI NO: 429
21120 YENİŞEHİR
DİYARBAKIR /

Makine Mühendisi


(DİYARBAKIR)
08.07.20151

00002796795

TEMSAN DİYARBAKIR İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ (Kamu)

DÖKMETAŞ MAH. ELAZIĞ BULVARI NO: 429
21120 YENİŞEHİR
DİYARBAKIR /

Endüstri Mühendisi


(DİYARBAKIR)
08.07.20151
Devamı »

Orman Genel Müdürlüğü Kamu Mühendis ilanı

Orman Genel Müdürlüğü Kamu Mühendis İlanı


Orman Genel Müdürlüğü Açıktan Atama Yoluyla 39 Orman Mühendisi Alım İlanı Yayınlandı 2015. Kamu İş İlanları, Kamu Memur Personel Alımları 2015.

Başvurular 29 Haziran 2015'de Başlayıp, 3 Temmuz 2015 Mesai Saati Bitiminde Sona Erecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ORMAN MÜHENDİSİ ALIMI İLANI
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla EK 1 listede belirtilen yerler için sözlü ve uygulamalı sınavla 39 adet orman mühendisi alımı yapılacaktır.
Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

1 . ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
b) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak.
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
e) 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2014-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.
f) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

2 . BAŞVURU, SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI
Başvurular 29.06.2015 günü başlayıp 03.07.2015 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Adaylar www.ogm.gov.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak başvuru işlemini çevrimiçi(online) olarak yapacaklardır. Adayların sistem üzerinden dolduracakları başvuru forumunu ıslak imzalı olarak en geç başvuru tarihinin son günü mesai bitimine kadar kendilerine en yakın Orman Bölge Müdürlüğüne Genel Müdürlüğümüze iletilmek üzere teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 10 adet tercih yapabilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 3 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin sözlü sınav listesinde yer alacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.ogm.gov.tr adresinde en geç 24.07.2015 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

3 . SINAV KURULLARI, SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati 24.07.2015 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup sözlü ve uygulamalı sınavlar 03.08.2015 günü ve devam eden günlerde yapılacaktır.
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava gelirken yanlarında;
a) Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)
bulundurmak zorundadır.

4 . SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI
1-Uygulamalı mülakat konuları; a) Orman yangınları, orman zararlıları ile mücadele ve ormanların korunması, 10 Puan b) Orman ürünlerinin; üretimi, standardizasyonu, ölçülmesi ve değerlendirilmesi, 10 Puan c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür teknikleri,10 puan d) Ormancılık hukuku bilgi seviyesi,10 puan e) Coğrafi bilgi sistemleri bilgi seviyesi,10 puan
2-Uygulamalı mülakat diğer konuları;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 12.5 puan
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 12,5 puan
c) Genel kültürü ve genel yeteneği, 12,5 puan
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 12,5 puan
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden 70 puan alması gerekmektedir.

5 . ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adayların, 2014-KPSSP3 puanı, sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3’ü yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asil ve yedek olarak başarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır.
İlan olunur.

EKİ: 
Ek-1 Tercih yapılabilecek kadroları gösterir liste

UNVAN :MÜHENDİS EK-1
TEŞKİLATI :TAŞRA
SINIFI :THS
DERECE :5

İL
ADET
ÇORUM 2
TOKAT 2
BALIKESİR 2
ÇANAKKALE 2
BOLU 3
DÜZCE 2
ERZURUM 2
ARDAHAN 1
KARS 2
AFYONKARAHİSAR 2
MANİSA 2
KASTAMONU 3
SİNOP 1
SİVAS 1
YOZGAT 2
KONYA 3
KÜTAHYA 2
MUĞLA 3
ZONGULDAK 2
TOPLAM
39
Devamı »

Orman Genel Müdürlüğü Kamu Personel İlanı

Orman Genel Müdürlüğü Kamu Personel İlanı


Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatlarında Çalıştırılmak Üzere 150 Orman Muhafaza Memuru Alım İlanı 2015. Kamu Personel Alımları, Kamu Memur İş İlanları 2015.

Başvurular 29 Haziran 2015'de Başlayıp, 13 Temmuz 2015 Mesai Saati Bitiminde Sona Erecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İLANI ( 2015)
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Muhafaza Memurlarının Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla EK 1 listede belirtilen yerler için 150 adet Orman Muhafaza Memuru alımı yapılacaktır.
Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

1-ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
b) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
e) 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2014-KPSSP93) en az 50 puan almış olmak,
f) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak,

2 . BAŞVURU VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI
Başvurular 29.06.2015 günü başlayıp 13.07.2015 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Adaylar www.ogm.gov.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak başvuru işlemini çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 10 adet tercih yapabilecektir. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSS puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.
Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 20.07.2015 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

3 . SINAV KURALLARI VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE UYGULAMALI SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati 31.07.2015 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup uygulamalı sınavlar 10.08.2015 -21.08.2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar uygulama sınavına gelirken yanlarında;
a) Başvuru formu, (www.ogm.gov.tr adresinde doldurulan formun çıktısının ıslak imzalı hali)
b) Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)
bulundurmak zorundadır.

4 . UYGULAMALI SINAV KONULARI
a) Orman yangınları, orman zararlıları ile mücadele ve ormanların korunması, b) Orman ürünlerinin; üretimi, standardizasyonu, ölçülmesi ve değerlendirilmesi, c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür teknikleri, ç) Bireysel muhakeme, kavrama, özetleme, ifade yeteneğinin ölçülmesi, d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları,
esas alınarak bu fıkrada belirtilen her bir bent yirmi puan üzerinden değerlendirilecektir. Uygulama Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçilecek olup, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların uygulama sınav puanı tespit edilir. Uygulama sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

5 . ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adayların, merkezi sınav (2014-KPSS) ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Asil ve yedek olarak başarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlik süresi altı aydır.
İlan olunur.

EKİ:
Ek-1 Tercih yapılabilecek kadroları gösterir liste

2015 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI YAPILACAK İL VE ADETLERİ EK:1

2015 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI YAPILACAK İL VE ADETLERİ EK:1 ATAMA YAPILACAK İL
ADET
TOKAT 2
ANTALYA 10
BALIKESİR 20
BOLU 10
DENİZLİ 15
ERZURUM 4
AFYONKARAHİSAR 2
SİVAS 2
ISPARTA 5
MANİSA 6
KASTAMONU 12
SİNOP 8
KARAMAN 10
KÜTAHYA 12
MERSİN 9
MUĞLA 18
SAKARYA 5
TOPLAM
150
Devamı »

İŞKUR Kamu Açık İş İlanları 6 Temmuz 2015

İŞKUR Kamu Açık İş İlanları 6 Temmuz 2015


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamuda Açık İş İlanları İşçi Personel Alımları, Son Başvuru Tarihleri 6 Temmuz 2015 Olan 33 Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdres MeslekÇalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002798698

BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARZULARKABAKÖY (Kamu)

BELEDİYE CAD. FATİH MAH. -/-
29000 GÜMÜŞHANE MERKEZ
GÜMÜŞHANE /

İnşaat Kalfası (Genel)


(GÜMÜŞHANE)
06.07.20152

00002798624

GERMEÇTEPE-KIRCALAR SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (Kamu)

DSİ 231. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
37100 KASTAMONU MERKEZ
KASTAMONU /

Çiftçi (Tarla Ürünleri) (Zirai Sulamacı)


(KASTAMONU)
06.07.20158

00002798413

YENİŞARBADEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

GÜNDOĞDU MAH. CUMHURİYET CAD. NO:77
32850 YENİŞARBADEMLİ
ISPARTA /

Beden İşçisi (Genel)


(ISPARTA)
06.07.20155

00002798297

KOÇARLI-BAĞARASI SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (Kamu)

YENİ MAHALLE SERPİL SOKAK NO :8/B
(KOÇARLI-BAĞARASI SUL.BİRLİĞİ BAŞK. GÖREV ALANI)
09970 KOÇARLI
AYDIN /

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Su İstihsal Ve Dağıtımı)


(AYDIN)
06.07.201510

00002797979

BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
66450 BOĞAZLIYAN
YOZGAT /

Beden İşçisi (Genel)


(YOZGAT)
06.07.20152

00002797972

GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YENİCE MH. /
GÖYNÜK
BOLU /

Beden İşçisi (Genel)


(BOLU)
06.07.20152

00002797897

GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YENİCE MH. /
GÖYNÜK
BOLU /

Bilgisayar Operatörü


(BOLU)
06.07.20151

00002797866

GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YENİCE MH. /
GÖYNÜK
BOLU /

Beden İşçisi (Genel)


(BOLU)
06.07.20153

00002797838

GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YENİCE MH. / BELEDİYE İŞ HANI
GÖYNÜK
BOLU /

Şoför-Yük Taşıma


(BOLU)
06.07.20153

00002797707

MANİSA ÖĞRETMEN EVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

PEKER MAH. 1713 SK. NO:92
45150 ŞEHZADELER
MANİSA /

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)


(MANİSA)
06.07.20155

00002797656

MANİSA ÖĞRETMEN EVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

PEKER MAH. 1713 SK. NO:92
45150 ŞEHZADELER
MANİSA /

Temizlik Görevlisi(Kat Hizmetleri Elemanı/ Kat Görevlisi)


(MANİSA)
06.07.20155

00002797655

MANİSA ÖĞRETMEN EVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

PEKER MAH. 1713 SK. NO:92
45150 ŞEHZADELER
MANİSA /

Garson (Servis Elemanı)


(MANİSA)
06.07.201510

00002797552

GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YENİCE MH. /
GÖYNÜK
BOLU /

Şoför-Yük Taşıma


(BOLU)
06.07.20151

00002797551

GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YENİCE MH. /
GÖYNÜK
BOLU /

Lpg Dolum Ve Boşaltım İşçisi


(BOLU)
06.07.20152

00002797333

İVRİZ SAĞ SAHİL SULAMA BİRLİĞİ****** (Kamu)

ALPARSLAN MAH. AV. RIZA DENİZOĞLU CD. DAĞANAY İŞ HANIKAT:2 NO:8
42310 EREĞLİ/KONYA
KONYA /

Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni/ Elektrik Teknisyeni (Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj)


(KONYA)
06.07.20151

00002796918

ÇAYIRLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ERZİNCAN ATATÜRK /
24500 ÇAYIRLI
ERZİNCAN /

Beden İşçisi (Genel)


(ERZİNCAN)
06.07.20156

00002796847

SAÇAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

SAÇAK BELDESİ /
ÇERKEŞ
ÇANKIRI /

Beden İşçisi (Genel)


(ÇANKIRI)
06.07.20155

00002796630

İSPİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

AYAZMA MAH YUKARI MAH 4/4
25900 İSPİR
ERZURUM /

Beden İşçisi (Genel)


(ERZURUM)
06.07.201510

00002796226

DOĞANYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ATATÜRK CAD. MERKEZ MAH. 19/
DOĞANYURT
KASTAMONU /

Temizlik Görevlisi


(KASTAMONU)
06.07.20152

00002796167

ULUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

BELEDİYE SOKAK UĞUR MUMCU MAH. 4/
74600 ULUS
BARTIN /

Beden İşçisi (Genel)


(BARTIN)
06.07.20158

00002796020

GÖMÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI-EMİRDAĞ (Kamu)

GÖMÜ KASABASI /
EMİRDAĞ
AFYONKARAHİSAR /

Beden İşçisi (Genel)


(AFYONKARAHİSAR)
06.07.20153

00002795743

9. KOLORDU KOMUTANLIĞI ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL TESİS (Kamu)

GEZ MAH. TERMİNAL CAD. DSİ KARŞISI
25100 YAKUTİYE
ERZURUM /

Mali Müşavir


(ERZURUM)
06.07.20151

00002795511

SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YÜKSELEN MAHALLESİ FATİH CADDESİ
71900 SULAKYURT
KIRIKKALE /

Büro İşçisi


(KIRIKKALE)
06.07.20152

00002795367

ANT.DOĞU BÖLGE MÜD. (Kamu)

ANKARA CD. KARAKAVAK /
MALATYA MERKEZ
MALATYA /

Metal Levha İşçisi


(MALATYA)
06.07.20151

00002795308

ANT.DOĞU BÖLGE MÜD. (Kamu)

ANKARA CD. KARAKAVAK /
MALATYA MERKEZ
MALATYA /

Ağır Kamyon Şoförü


(MALATYA)
06.07.20152

00002795194

SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YÜKSELEN MAHALLESİ FATİH CADDESİ
71900 SULAKYURT
KIRIKKALE /

Taksi Şoförü


(KIRIKKALE)
06.07.20154

00002795162

T.C.ANT.BAŞKANLIĞI DOĞU BÖLGE IV.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

T.C MSB ANT. DOĞU BÖLGE 4. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
24150 ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN /

Elektrik Teknisyeni


(ERZİNCAN)
06.07.20151

00002795149

MSB ANT DOĞU BÖLGE 3.İŞLETME MÜDÜRLĞÜ(DİYARBAKIR) (Kamu)

SEYRANTEPE YOLU MSB ANT 3. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
21100 YENİŞEHİR
DİYARBAKIR /

Motorlu Araçlar Teknolojisi/ Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni


(DİYARBAKIR)
06.07.20154

00002795142

T.C.ANT.BAŞKANLIĞI DOĞU BÖLGE IV.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

T.C MSB ANT. DOĞU BÖLGE 4. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
24150 ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN /

Şoför-Yük Taşıma


(ERZİNCAN)
06.07.20151

00002795140

MSB ANT DOĞU BÖLGE 3.İŞLETME MÜDÜRLĞÜ(DİYARBAKIR) (Kamu)

SEYRANTEPE YOLU MSB ANT 3. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
21100 YENİŞEHİR
DİYARBAKIR /

Elektrik-Elektronik Teknisyeni


(DİYARBAKIR)
06.07.20153

00002795100

ANT MALATYA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

İB 5 POMPA İSTASYON ŞEFLİĞİ HARMANLI YOLU ÜZERİ
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ADIYAMAN /

Beden İşçisi (Genel)


(ADIYAMAN)
06.07.20151

00002794795

ANT MALATYA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

İB 5 POMPA İSTASYON ŞEFLİĞİ HARMANLI YOLU ÜZERİ
GÖLBAŞI/ADIYAMAN
ADIYAMAN /

Beden İşçisi (Genel)


(ADIYAMAN)
06.07.20151

00002794790

MSB ANT TF-5 TANK ÇİFTLİĞİ ŞEFLİĞİ (BATMAN) (Kamu)

GÜLTEPE MAH.EFLATUN CAD.NO:6 C-6 BATMAN /MERKEZ
BATMAN MERKEZ
BATMAN /

Elektrik-Elektronik Teknisyeni


(BATMAN)
06.07.20151
Devamı »