Sahil Güvenlik Devlet Memuru Personel Alım

Sahil Güvenlik Devlet Memuru Personel Alım 2014


İşkur Kamu İş İlanları, Kamudan Memur Personel Alımı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Devlet Memuru Kadrolarına 14 Memur Alacak 2014.

27 Ekim 2014’de Başlayacak Başvurular, 14 Kasım 2014’de Sona Erecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında devlet memuru olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Devlet memuru olmak onurlu bir yasam tarzıdır. Meslek olarak devlet memurluğunu seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı.
ÜZERİNDE WWW.SGK.TSK.TR ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
DEVLET MEMURU ALINACAKTIR.
1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.
2. ALIM YAPILACAK UNVANLAR:
SINIFI UNVANI DERECESİ ALIM
YAPILACAK
KONTENJAN
CİNSİYETİ BAŞVURAN
ADAYLARDA
ARANACAK
NİTELİKLER
ALINACAK
İL/İLÇELER
(ALIM
MİKTARI)
MERKEZİ
SINAV
NOTU
THS Bilgisayar
Mühendisi
8 1 B/E Fakültelerin
Bilgisayar
Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
ANKARA (1) 2014 YILI KPSSP03 ASGARİ 70
THS İstatistikçi 8 1 B/E Fakültelerin İstatistik bölümü mezunu olmak. KPDS (YDS) Sınavından en az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından KPDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak. SAMSUN (1) 2014 YILI KPSSP03 ASGARİ 70
GİHS Ölçme ve
Değerlendirme
Uzmanı
9 1 B/E Herhangi bir lisans programından mezun olmak ve "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme" alanında yüksek lisans yapmış olmak. ANTALYA (1) 2014 YILI KPSSP03 ASGARİ 70
GİHS Mali İşler Uzmanı 9 7 ^B/E Fakültelerin Maliye bölümü mezunu olmak. SAMSUN (1)
İSTANBUL (1) MUDANYA/BURSA (1) İZMİR (2)
MERSİN (1)
ÇARŞAMBA/SAMSUN (1)
2014 YILI KPSSP03 ASGARİ 70
SHS Psikolog/
Rehber
8 1 B/E Fen Edebiyat veya Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji bölümü mezunu olmak. MARMARİS/MUĞLA (1) 2014 YILI KPSSP03 ASGARİ 70

SINIFI UNVANI DERECESİ ALIM
YAPILACAK
KONTENJAN
CİNSİYETİ BAŞVURAN
ADAYLARDA
ARANACAK
NİTELİKLER
ALINACAK
İL/İLÇELER
(ALIM
MİKTARI)
MERKEZİ
SINAV
NOTU
THS Makine
Teknikeri*
9 . 1 B/E İki Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, İş Makineleri, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri, Makine bölümlerinin birinden mezun olmak. İSTANBUL (1) 2014 YILI KPSSP93 ASGARİ 60
GİHS Hesap
Sorumlusu
12 2 pB/E Meslek Liselerinin Muhasebe bölümü mezunu olmak. İSTANBUL (2) 2014 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

NOT: (*) Belirtilen unvan için uygulamalı sınav yapılacaktır.
3. BASVURACAK ADAYLARDA ARANAN SARTLAR VE NİTELİKLER:
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
b. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak
(Lisans mezunları, ön lisans ve lise mezunu kadrolarına; ön lisans mezunları ise lise mezunu kadrolarına başvuruda bulunamazlar.) ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.
c. Alım yapılacak unvanların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.
ç. Yapılacak başvurularda;
(1) Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03,
(2) Ön lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93,
(3) Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, puan türü kullanılacaktır.
d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yasını tamamlamış
(14 Kasım 1996 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 36 yasından gün almamış olmak (01 Ocak 1979 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).
e. Herhangi bir kamu kurum ve kurulusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
f. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
NOT: Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

4. BASVURU ESASLARI VE BASVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
a. Adaylar başvurularını Genel Ağ (İnternet)/şahsen/posta/kargo yollarından yalnızca birini kullanarak yapacaklardır.
(1) Genel Ağ (İnternet) üzerinden başvuru yapacak adaylar 27 Ekim-14 Kasım 2014 tarihleri arasında www.sgk.tsk.tr adresinden,
(2) şahsen başvuru yapacak adaylar 27 Ekim-14 Kasım 2014 tarihleri arasında
09:30-12:00 ile 14:00-16:30 saatleri arasında 4.c maddesinde belirtilen başvuru belgelerini kapalı bir zarf içerisinde elden teslim etmek suretiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi
Merasim Sokak No.: 10 Bakanlıklar/ANKARA adresine,
(3) Posta/kargo yolu ile başvuru yapacak adaylar 4.c maddesinde belirtilen belgelerini
14 Kasım 2014 tarihinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10 Bakanlıklar/ANKARA adresinde olacak şekilde kapalı bir zarf içerisinde göndermek suretiyle (Son gönderme tarihinden sonra Komutanlığa ulasan belgeler için posta/kargoya veriliş tarihi esas alınacaktır.), başvurularını yapabileceklerdir.
b. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Bu durumda olan adayların yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
c. şahsen veya posta/kargo yoluyla başvuru yapacak adaylar, bu kılavuzun 7 ve 8’inci sayfalarında yer alan “İS TALEP FORMU”na ilave olarak aşağıda belirtilen belgeleri kapalı bir zarf içerisinde eksiksiz olarak getirilecek/gönderecektir.
(1) KPSS sonuç belgesi tıpkıçekimi (Sonuç belgesi doğrulama kodu’nun da yer aldığı bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.),
(2) En son mezun olduğu okula ait diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Çıkış Belgesi) tıpkıçekimi,
(3) Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle denk olduğunu öngören adayların ve yurt dışında öğrenim görenlerin;
(a) Ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığından,
(b) Ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumundan alınmış
denklik belgesinin tıpkıçekimi,
(4) Nüfus cüzdanı tıpkıçekimi,
(5) Başvuruda bulunulacak unvan için istenilen, “sonuç belgesi doğrulama kodu”nun da yer aldığı yabancı dil sınav sonuç belgesinin (KPDS, YDS, ÜDS, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE) bilgisayar çıktısı,

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
(6) Şehit, malul veya muharip gazi es ve çocuklarının anne, baba veya esinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin tıpkıçekimi (Anne/baba veya esi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge
alacaklardır.).
NOT-1: Adayların başvuru veya mülakat sınavı aşamasında gönderdiği/teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, ehliyet vb. belgelerinin tıpkıçekimini getirmeleri/göndermeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri/göndermemeleri önem arz etmektedir.
NOT-2: Şehit mâlul ve muharip gazi es ve çocuklarının anne, baba veya esinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkez sınav puanına aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır.
ç. Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibarıyla KPDS, YDS ve ÜDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.
d. Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il/ilçe tercih edilecek, birden fazla unvan ve il/ilçe için tercihte bulunulmayacaktır.
e. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 15 katı kadarı aday uygulamalı sınav ve mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aday listeleri, adayların uygulamalı sınav ve mülakat sınavına tabi tutulacakları tarihler, yer ve zaman 28 Kasım 2014 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sgk.tsk.tr Genel Ağ (İnternet) adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.
f. Sınavlarda başarılı olan adaylar; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Devlet Memuru Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere askeri hastanelere sevk edileceklerdir. Askeri hastanelerden “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Devlet
Memuru Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.
5. UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ:
Uygulamalı sınav ve mülakat sınavı, 08-19 Aralık 2014 tarihleri arasında bilahare açıklanacak plana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır.

6. UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI:
Sınav sonuçları 26 Aralık 2014 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının
www.sgk.tsk.tr Genel Ağ (İnternet) adresinden duyurulacaktır.
NOT: Yapılacak duyurular adaylara tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

İŞ TALEP FORMU VE İLANIN TAMAMI


DEVLET MEMURU ALIMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İSTEDİĞİNİZDE
ASAĞIDA BELİRTİLEN TELEFON NUMARASINI ARAYABİLİRSİNİZ.
TELEFON NUMARASI: 0 (312) 416 45 60
Devamı »

İşkur Kamu İlanları 26 İş 30-31 Ekim 2014

İşkur Kamu İlanları 26 İş İlanı 30-31 Ekim 2014


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamudan Açık İş İlanları İşçi Alımı, Son Başvuru Tarihleri 30-31 Ekim 2014 Olan 26 Yeni Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdres Meslek Çalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002342606

MUŞ ŞEKER FABRİKASI (Kamu)

BİTLİS CAD.8.KM TANDOĞAN KÖYÜ /
49040 MUŞ MERKEZ
MUŞ /

Kimya Mühendisi


(MUŞ)
31.10.20141

00002342046

BELEDİYELER BİRLİĞİ (Kamu)

TUNUS CAD.NO:12
KAVAKLIDERE
ÇANKAYA
ANKARA /

Uzman (Genel)


(ANKARA)
31.10.20141

00002340499

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK VE KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Kamu)

LİMAN MAH. İSKELE CAD. BELEDİYE HİZMET BİNASI D:11 KURUCAŞİLE
74500 BARTIN MERKEZ
BARTIN /

Beden İşçisi (Genel)


Yurtiçi (BARTIN)
30.10.20141

00002340395

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK VE KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Kamu)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK VE KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI.
AĞDACI MAH.
74100 BARTIN MERKEZ
BARTIN /

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)


(BARTIN)
30.10.20144

00002339410

BAŞDERE KÖYÜ MUHTARLIĞI (Kamu)

BAŞDERE KÖYÜ
ÜRGÜP
NEVŞEHİR /

Beden İşçisi (Genel)


(NEVŞEHİR)
30.10.20143

00002338979

PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

PALANDÖKEN BELEDİYESİ
SOLAKZADE MAH.2.MARKETLER GÜNEŞ CAMİ YANI
25050 ERZURUM MERKEZ
ERZURUM /

Fotoğrafçı


(ERZURUM)
30.10.20141

00002338181

OSMANİYE YAĞLI TOHUMLAR ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

YUNUS EMRE MAH. İSKENDER TÜRKMEN CAD. NO:999 OTOGAR YANI
80010 OSMANİYE MERKEZ
OSMANİYE /

Tarımsal İşletmecilik Meslek Elemanı


(OSMANİYE)
30.10.20142

00002337512

ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KARS (Kamu)

KARS MERKEZ
KARS /

Ziraat Mühendisi


(KARS)
30.10.20141

00002337502

HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

CUMHURİYET CD DARÜLBEDAYİ SK
034 ŞİŞLİ
İSTANBUL /

Temizlik Görevlisi


(İSTANBUL)
30.10.20141

00002337446

T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. (Kamu)

ÇORUM ŞEKER FABRİKASINA BAĞLI YERKÖY ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİĞİ YERKÖY/YOZGAT
ÇORUM MERKEZ
ÇORUM /

Ziraat Mühendisi


(ÇORUM)
30.10.20141

00002337357

ŞEKER FABRİKALARI AŞ EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI (Kamu)

500 EVLER MAH.ŞEKER FABRİKASI CAD.NO:164
42310 EREĞLİ/KONYA
KONYA /

Ziraat Mühendisi


(KONYA)
30.10.20142

00002337298

HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

CUMHURİYET CD DARÜLBEDAYİ SK
034 ŞİŞLİ
İSTANBUL /

Garson (Servis Elemanı)


(İSTANBUL)
30.10.20148

00002337128

ŞEKER FABRİKALARI AŞ EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI (Kamu)

500 EVLER MAH.ŞEKER FABRİKASI CAD.NO:164
42310 EREĞLİ/KONYA
KONYA /

İnşaat Mühendisi


(KONYA)
30.10.20141

00002337100

ŞEKER FABRİKALARI AŞ EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI (Kamu)

500 EVLER MAH.ŞEKER FABRİKASI CAD.NO:164
42310 EREĞLİ/KONYA
KONYA /

Büro Memuru (Genel)


(KONYA)
30.10.20141

00002337092

HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

CUMHURİYET CD DARÜLBEDAYİ SK
034 ŞİŞLİ
İSTANBUL /

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)


(İSTANBUL)
30.10.20142

00002337080

HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

CUMHURİYET CD DARÜLBEDAYİ SK
034 ŞİŞLİ
İSTANBUL /

Izgara Ustası


(İSTANBUL)
30.10.20141

00002337063

HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

CUMHURİYET CD DARÜLBEDAYİ SK
034 ŞİŞLİ
İSTANBUL /

Aşçı


(İSTANBUL)
30.10.20144

00002336931

ŞEKER FABRİKALARI AŞ EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI (Kamu)

500 EVLER MAH.ŞEKER FABRİKASI CAD.NO:164
42310 EREĞLİ/KONYA
KONYA /

Makine Mühendisi


(KONYA)
30.10.20141

00002336931

ŞEKER FABRİKALARI AŞ EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI (Kamu)

500 EVLER MAH.ŞEKER FABRİKASI CAD.NO:164
42310 EREĞLİ/KONYA
KONYA /

Makine Mühendisi


(KONYA)
30.10.20141

00002336835

ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.ERCİŞ ŞEKER FABRİKAS (Kamu)

VANYOLU CAD /
65400 VAN MERKEZ
VAN /

Ziraat Mühendisi


(VAN)
30.10.20141

00002336629

ŞEKER FAB.A.Ş. ELBİSTAN ŞEKER FAB (Kamu)

NURHAK YOLU 5. KM
ELBİSTAN
KAHRAMANMARAŞ /

İnşaat Mühendisi


(KAHRAMANMARAŞ)
30.10.20141

00002336322

YOZGAT ŞEKER FABRİKASI A.Ş. (Kamu)

SİVAS KARAYOLU 7. KM
SORGUN
YOZGAT /

Büro Memuru (Genel)


(YOZGAT)
30.10.20141

00002336318

YOZGAT ŞEKER FABRİKASI A.Ş. (Kamu)

SİVAS KARAYOLU 7. KM
SORGUN
YOZGAT /

Elektrik Mühendisi


(YOZGAT)
30.10.20141

00002336154

YOZGAT ŞEKER FABRİKASI A.Ş. (Kamu)

SİVAS KARAYOLU 7. KM
SORGUN
YOZGAT /

Ziraat Mühendisi


(YOZGAT)
30.10.20142

00002335359

ŞEKER FABRİKALARI AŞ ILGIN ŞEKER FABRİKASI (Kamu)

UCARI MAH.ŞEKER KÜMESİ KONYA YOLU 8.KM.
42600 ILGIN
KONYA /

Ziraat Mühendisi


(KONYA)
30.10.20142

00002335159

ŞEKER FABRİKALARI AŞ ILGIN ŞEKER FABRİKASI (Kamu)

UCARI MAH.ŞEKER KÜMESİ KONYA YOLU 8.KM.
42600 ILGIN
KONYA /

Muhasebeci


(KONYA)
30.10.20142
Devamı »

TÜİK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak 2014

TÜİK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak 2014


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamu İş İlanları Kamu Sözleşmeli Memur İlanı. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Sözleşmeli 20 Bilişim Personeli İlanı 2014.

Son Başvuru Tarihi 5 Kasım 2014.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 20 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2014 KPSSP3 puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ve İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil puanı (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) esas alınacak olup, her bir pozisyon için sınava katılmaya hak kazanacaklar; yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak Bilişim Destek Uzmanı, Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı, Bilgi Güvenliği Uzmanı, Sistem Uzmanı-A, Sistem Uzmanı-B, Sistem Uzmanı-C için 10 (on) katı; Yazılım Mimarı, İş Analisti, Web Sayfası Teknik Yöneticisi, JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Yazılım Uzmanı, JAVA Masa Üstü- Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı için 5 (beş) katı aday arasından seçilecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabilecektir.
I - BAŞVURU ŞARTLARI
A - GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Bilişim Destek Uzmanı, Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı, Sistem Uzmanı -A, Sistem Uzmanı -B, Sistem Uzmanı -C:
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
Bilgi Güvenliği Uzmanı:
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
İş Analisti:
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
Yazılım Mimarı, Web Sayfası Teknik Yöneticisi, JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Yazılım Uzmanı, JAVA Masaüstü-Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı :
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda; Bilişim Destek Uzmanı 3 yıllık, Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı 8 yıllık, Bilgi Güvenliği Uzmanı 5 yıllık, Sistem Uzmanı - A 5 yıllık; Sistem Uzmanı - B 5 yıllık , Sistem Uzmanı - C 5 yıllık, Yazılım Mimarı 10 yıllık, İş Analisti 3 yıllık, Web Sayfası Teknik Yöneticisi 5 yıllık, JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 yıllık, Kıdemli Yazılım Uzmanı 5 yıllık, JAVA Masaüstü-Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 yıllık mesleki deneyime sahip bulunmak.
ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da en az iki yıl askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ - TARİHİ
Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde
lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
1) Başvuru formu, (Kurumumuz internet sitesinden (www.tuik.gov.tr) temin edilecektir.)
2) Özgeçmiş,
3) Yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti,
4) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,
5) En az iki (2) programlama dili bildiğini gösteren belgeler.
6) Çalışma süresini gösteren belgeler,
a) Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü.
b) Kamu Kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları Kurumdan alınacak belge.
7) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösterir diğer belgeler (Aslı ibraz edildiği takdirde suretler Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
8) Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması zorunludur.
9) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösterir belgeler, Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. (Aslı ibraz edildiği takdirde suretler
Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Web adresinde (www.tuik.gov.tr) bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra belgeler ile beraber başvuruların en geç 05/11/2014 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Necatibey Caddesi No:114 adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir.
III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, Unvan ve ücret tablosunda belirtilen sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların her birisinden Bilişim Destek Uzmanı, Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı, Bilgi Güvenliği Uzmanı, Sistem Uzmanı-A, Sistem Uzmanı-B, Sistem Uzmanı-C için 10 (on) katı ; Yazılım Mimarı, İş Analisti, Web Sayfası Teknik Yöneticisi, JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Yazılım Uzmanı, JAVA Masa Üstü- Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı için 5 (beş) katı aday arasından seçilecektir. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Başvuru puan hesaplama yöntemi: KPSS P3 PUANI x 0,7 + Yabancı Dil Puanı x 0,3
IV. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Genel ve Özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Kurumumuz Web
adresinde (www.tuik.gov.tr) 17/11/2014 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
V. SINAV
Sınav Şekli ve Başarı
Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.
Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, aynı sayıda yedek aday belirlenebilecektir.
Sınav Konuları
Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.
Sınav Yeri ve Tarihi
Sınav yeri ve tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav 2-3-4-5/12/2014 günü saat: 10:00'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Necatibey Caddesi No:114 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.
VI. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum Başkanlığı tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
VII. SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI
Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz web adresinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.
İlan Metni ve Başvuru Formu.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Necatibey Caddesi No:114 Bakanlıklar/ANKARA
Web : www.tuik.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Genel şartlar için) 0 (312) 410 03 17 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı (Özel şartlar için) 0 (312) 417 64 45 - 175
Devamı »

Sağlık Bakanlığı Kamu Personel Kurası 2014

Sağlık Bakanlığı Kamu Personel Kurası 2014


Sağlık Bakanlığı 4. Dönem Açıktan Atama Kurası İlanı, Sağlık Bakanlığı Açıktan Atama Kurası İle Eczacı Ve Dış Tabipleri İle Emekli Olan Tabip Ve Uzman Tabipleri Ataması Duyuruldu.

21 Ekim 2014 Tarihinde Başlayacak Başvurular 28 Ekim 2014 Saat 18:00'da Sona Erecek.

2014 YILI 4. DÖNEM İLKDEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI
(Eczacı Ve Diş Tabipleri İle Emekli Olan Tabip Ve Uzman Tabipler Dahil)
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile 15.02.2004 tarihli ve 25374 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.
A) GENEL ESASLAR
1-Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
2-Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Kura sonuçları kuranın çekildiği gün internet adresinden yayımlanacaktır.
3-Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C.Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
4-Kura başvurusunda bulunup, kura başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 31 Ekim 2014 Cuma- 18 Kasım 2014 Salı saat 18:00’ a kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
5-Bu Kuraya Başvurabilecekler
a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 Sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,
b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kuranın çekildiği tarih itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler,
c) 5335 Sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler,
d) Açıktan (ilk defa veya istifa sonrası) atanmak isteyen ve kura son başvuru tarihi itibariyle mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar ( En geç 28 Ekim 2014 Salı günü dahil mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin veya diplomanın fotokopisini kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.),
e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan diş tabibi ve eczacılar,
f) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
6-Bu Kuraya Başvuramayacaklar
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,
b) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. Maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,
d) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 Sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar,
e) Emekli olan diş tabibi ve eczacılar,
Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptal edilecektir.
7-Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş gününde kurumlarıyla ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir.
8-Özel sağlık tesislerinde çalışanların 22.12.2014 tarihi Pazartesi gününe kadar kurumlarıyla ilişiklerini kesmiş olmaları gerekmektedir.
9-Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır.
10-Kurada yerleşenlerin kura tarihi itibari ile 1 ( bir ) yıl süreyle açıktan atama kuralarına başvuruları kabul edilmeyecektir.
11-Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER
1-Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen belgeleri dilekçeleri ile birlikte;
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,
d) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,
f) Mal bildirim formu,
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi ilan edilen takvim çerçevesinde T.C.Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
2-Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadroları dışında bir kadroya yerleşenler atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

C) KURA TAKVİMİ 2014 YILI 4. DÖNEM İLKDEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI
(ECZACI VE DİŞ TABİPLERİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

SIRA
TARİH
AÇIKLAMA
1 21 Ekim 2014 Salı (Başvuru başlangıç tarihi)
28 Ekim 2014 Salı
(Son başvuru tarihi saat 18:00'a kadar)
PBS Üzerinden başvurularının yapılması
2 31 Ekim 2014 Cuma saat:18:00 Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati
3 20 Kasım 2014 Perşembe KURA TARİHİ (Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)
4 22 Aralık 2014 Pazartesi saat:18:00 Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati
İşkur Kamu Memur İş İlanları.
Devamı »

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kamu Memur İlanı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kamu Memur İlanı


Türkiye ATOM Enerjisi Kurumu TAEK 20 Uzman Yardımcısı Memur Personel Alım İlanı Yayınlandı. Atom Enerjisi Kurumu 8 Nükleer Mühendisi, 2 Elektrik Elektronik Mühendisi, 2 Bilgisayar Mühendisi, 6 Fizik Mühendisi, 2 Hukuk Mezunu Olmak Üzere Toplam 20 Memur Personel Alacak.

Başvurular 21 Kasım 2014 Tarihinde Sona Erecek.

ATOM ENERJİSİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU
Kurumumuz Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel İdare Hizmetler sınıfından aşağıda belirtilen branşlarda 20 (yirmi) adet 9 uncu derece kadroya yarışma sınavı ile Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Grup
Branş
Kadro
Adedi
Puan Türü
Puanı
1. Grup Nükleer Enerji Mühendisliği 8 KPSSP1 70
2. Grup Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2 KPSSP1 70
3. Grup Bilgisayar Mühendisliği 2 KPSSP1 70
4. Grup Fizik Mühendisliği 6 KPSSP1 70
5. Grup Hukuk 2 KPSSP11 70
TOPLAM
20

1-YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:
a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) (Lisans); 5 inci grup için KPSSP11, diğer gruplar için KPSSP1 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
c)İngilizce dilinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da KPSS yabancı dil bölümü İngilizce sorularının %70'ine doğru cevap vermiş olmak,
ç) Yukarıdaki tabloda belirtilen 5 inci grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültesi, diğer gruplar için en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik programları ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d)01/01/2014 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

2-BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
a)Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir:
(1)Elektronik ortamda doldurulacak Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (Kurumun http://www.taek.gov.trinternet sitesinden temin edilebilir),
(2)Sınava hangi gruptan gireceklerine ilişkin dilekçe,
(3)KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
(4)Yabancı dil bilgisine ilişkin belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
(5)Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği,
(6)İki adet vesikalık fotoğraf,
(7)Özgeçmişi.
b)Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 21 Kasım 2014 Cuma günü saat 17:30'a kadar;
(1)"Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 Çankaya 06510 ANKARA" adresine şahsen teslim etmeleri veya,
(2)Yukarıda belirtilen adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma ulaşacak şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir.
c)Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
ç) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
d)Her aday ancak bir grup için sınava başvurabilir.
e)Adaylar sınava mezun oldukları branş itibariyle başvurabileceklerdir.
f)Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her branş için belirlenen en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak tüm gruplar için ilan edilen kadro sayısının en çok 20 (yirmi) katı kadar yazılı sınava girmeye hak kazanan aday Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle yazılı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava alınacaktır.

3-YAZILI VE SÖZLÜ SINAV KONULARI
A) Yazılı Sınav:
(a) Alan bilgisi sınav soruları konularının alt başlıkları gruplar itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

Grup
Branş
Alan Bilgisi Konuları Alt Başlıkları
1. Grup Nükleer Enerji Mühendisliği Matematik, Fizik, Kimya, Nükleer Fizik, Nükleer Reaktör Mühendisliği, (Termal-Hidrolik; Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi) Nükleer Y akıt Çevrimi, Nükleer Y akıt ve Malzemeler, Nükleer Reaktör Teorisi (Fiziği) Modern Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Mühendislikte Ölçme Teknikleri, Radyasyondan Korunma
2. Grup Elektrik-
Elektronik
Mühendisliği
Matematik, Fizik, Kimya, Elektrik Devreleri, Güç Elektroniği, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Devre ve Sistem Analizi, Sayısal Sistemler, Elektromanyetik Alan Teorisi, Otomatik Kontrol Sistemleri, Sayısal Elektronik Devreleri, Mikroişlemci Sistemleri, Analog Elektronik Devreleri
3. Grup Bilgisayar
Mühendisliği
Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Yazılım Mühendisliği, Sistem Programlama
4. Grup Fizik
Mühendisliği
Temel Fizik, Matematik, Nükleer Fizik, Modern Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Radyasyon Fiziği, Elektromanyetik Teori, Termodinamik, Kuantum Mekaniği
5. Grup Hukuk Genel Kamu Hukuku, Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler, Şirketler, Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku (Genel Hükümler, İdari Yargı)

(b) Genel yetenek ve genel kültür sınav soruları konularının alt başlıkları aşağıdadır:
(1)Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular,
(2)Türkçe dilbilgisi,
(3)Matematik,
(4)Türkiye coğrafyası,
(5)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

(B) Sözlü sınavda adaylar;
a)Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d)Genel yetenek ve genel kültürü,
e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilir.
f)"Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi" için 50, diğer her bir bent için 10 puan üzerinden değerlendirilir.
(g) Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

4-YAZILI SINAVA KATILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI, SINAV ÜCRETİ VE SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
(1)Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, Kurum internet sitesinden ilan edilecektir.
(2)Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların, Kurum internet sitesinde yapılacak duyuruda belirtilen tarihler arasında sınav giriş ücretini yatırmaları gerekmektedir.
(3)Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşam Boyu Gelişim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Denizbank Ostim Ticari Merkez Şubesi TR 69 0013 4000 0050 6766 5000 20 Nolu IBAN hesabına havale ücreti alınmaksızın 100 (yüz) TL sınav ücreti yatıracaklardır.
(4)Sınav giriş ücretini yatırmayanlar sınava alınmayacaklardır.
(5)Adaylar sınava, http://yagem.thk.edu.tr internet sitesinden 8 Aralık 2014 tarihinden itibaren edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.
(6)Sınav salonlarına bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu v.b. elektronik alet ve aygıtlar alınmayacaktır.
(7)Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.
(8)Yarışma sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler ve tebligatlar Kurum internet sitesinden yayınlanmak suretiyle adaylara duyurulacaktır.

5-SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ, İÇERİĞİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Yarışma sınavı, yazılı (çoktan seçmeli sorulardan oluşan test) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.
a)Yazılı sınav
(1)Yazılı sınav 14 Aralık 2014 tarihinde Pazar günü saat 10:30'da başlamak üzere tek oturum şeklinde Ankara'da Türk Hava Kurumu Üniversitesi Etimesgut Kampüsünde (Bahçekapı Mahallesi Okul Sokak No: 11 06790 Etimesgut/ANKARA) yukarıda sayılan 5 (beş) branşta yapılacaktır.
(2)Yazılı sınav sorularının yüzde 30'unu genel yetenek ve genel kültür, yüzde 70'ini alan bilgisi oluşturacaktır.
(3)Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekir.
(4)Yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.
b)Sözlü sınav
(1) Sözlü sınav Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 Çankaya 06510 ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ve saati sözlü sınavdan en az 15 (on beş) gün önce Kurumun internet sitesinde duyurulacaktır.
(2)Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaylardan başlanarak yukarıda her bir grup için belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
(3)Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
(4)Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekir.
c)Yarışma sınavı sonucu;
(1)Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday yarışma sınavı komisyonu tarafından belirlenecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
(2)Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav puanı, KPSS Puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

6-KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
(1)Sınavı asıl veya yedek olarak kazananların isimleri Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların ilanda belirtilen süre içinde ve istenilen belgelerle birlikte Kuruma başvurmaları gerekmektedir.
(2)Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İletişim Bilgileri:
Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir.
Telefon Numaraları: 0 312 295 87 76 - 0 312 295 87 77
İnternet Sayfası: http://www.taek.gov.tr
Adres: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 06510 Çankaya Ankara
İşkur Kamu İş İlanları, Kamuda Memur Alımı.
Devamı »

Facebook Sayfamızı Takip Et İŞKUR Kurs İlanlarından Haberin Olsun!