İşkur Kamu Personel Alımları 5 Mayıs 2014

İşkur Kamu Personel Alımları 5 Mayıs 2014


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamudan İşçi Personel Alımları Açık İş İlanları, Son Başvuru Tarihleri 5 Mayıs 2014 Olan 7 Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdres MeslekÇalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002048782

BOTAŞ KAYSERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ/CS-15 HANAK KOMPRESÖR İSTASYONU (Kamu)

ORTAKENT YOLU ÜZERİ HANAK ARDAHAN
HANAK
ARDAHAN /

Diğer Makine Teknisyenleri


(ARDAHAN)
05.05.20141

00002048599

HARRAN OVA SULAMA BİRLİĞİ (Kamu)

İMAMBAKIR MAH MEVLANA CAD FERAH KENT SİTESİ NO.43
ŞANLIURFA MERKEZ
ŞANLIURFA /

Beden İşçisi (Genel)


(ŞANLIURFA)
05.05.20141

00002048539

BOTAŞ KAYSERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ/CS-15 HANAK KOMPRESÖR İSTASYONU (Kamu)

TÜRKGÖZÜ ANAÖLÇÜM İSTASYONU
POSOF
ARDAHAN /

Diğer Makine Teknisyenleri


(ARDAHAN)
05.05.20141

00002048214

SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (YEŞİLOVA) (Kamu)

BAHÇELİEVLER CENGİZTOPEL MAH. 106. SOK. NO:12-A/
ŞANLIURFA MERKEZ
ŞANLIURFA /

Bekçi


(ŞANLIURFA)
05.05.20144

00002047937

BOTAŞ BORU HATLARI AŞ. (Kamu)

GENEL MÜDÜRLÜK -TELEKOM SCADA VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLKENT

6530 ÇANKAYA
ANKARA /

Diğer Mühendisler


(ANKARA)
05.05.20141

00002047852

BOTAŞ BORU HATLARI AŞ. (Kamu)

GENEL MÜDÜRLÜK -TELEKOM SCADA VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLKENT

6530 ÇANKAYA
ANKARA /

Diğer Mühendisler


(ANKARA)
05.05.20141

00002047523

BOTAŞ BORU HATLARI AŞ. (Kamu)

GENEL MÜDÜRLÜK -TELEKOM SCADA VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLKENT

6530 ÇANKAYA
ANKARA /

Diğer Mühendisler


(ANKARA)
05.05.20141

Devamı »

İstanbul Maden MET. İHR. Birlikleri Kamu Memur

İstanbul Maden MET. İHR. Birlikleri Kamu Memur


İstanbul Maden Ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 18 Uzman Yardımcısı, 1 Bilgisayar Programcısı, 7 İdari Memur Olmak Üzere 26 Kamu Memur Alacak.

Son Başvuru Tarihi 13 Mayıs 2014 Saat 17:00.

Sınava Katılma Şartları
Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
d) Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,
e) 01.01.2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 ve daha sonra doğanlar),
f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,
i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
j) Uzman Yardımcısı ve Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvurmak için, ÖSYM tarafından yapılan 07-08 Temmuz 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) İngilizce Yabancı Dil Testinden en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya son üç yıl içinde (2012-2014) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'ndan (ÜDS) en az 70 ve yukarı puan almış olmak ya da uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 ve yukarı puana Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
k) 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI TABLOSU:
MEZUN OLDUĞU BÖLÜM
PUAN

TÜRÜ
YABANCI DİL
PERSONEL SAYISI
GÖREV YAPACAĞI ŞUBE
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
KPSSP8
İngilizce (%70)
2
Maden Sektörü Şubesi
MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ
KPSSP8
1
Maden Sektörü Şubesi
ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
KPSSP8
1
Elektrik Sektörü Şubesi
İSTATİSTİK, EKONOMETRİ
KPSSP92
1
Maden Sektörü Şubesi
İİBF, SİYASAL BİLGİLER, İŞLETME VE İKTİSAT FAKÜLTELERİ BÖLÜMLERİ
KPSSP117
2
Turquality Şubesi
1
Muhasebe-Finansman Şubesi
1
Metaller Sektörü Şubesi
1
Mücevher Sektörü Şubesi
6
Çelik Sektörü Şubesi
KPSSP23
İngilizce (%70)
2
Elektrik Sektörü Şubesi

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI TABLOSU:
MEZUN OLDUĞU BÖLÜM
PUAN

TÜRÜ
YABANCI DİL
PERSONEL SAYISI
GÖREV YAPACAĞI ŞUBE
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
KPSSP8
İngilizce (%70)
1
Bilgi İşlem Şubesi

İDARİ MEMUR KADROSU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI TABLOSU:
MEZUN OLDUĞU BÖLÜM
PUAN

TÜRÜ
PERSONEL SAYISI
GÖREV YAPACAĞI ŞUBE
MUHASEBE (4 YILLIK)
KPSSP26
1
Maden Sektörü Şubesi
İİBF, SİYASAL BİLGİLER, İŞLETME VE İKTİSAT FAKÜLTELERİ BÖLÜMLERİ
KPSSP35
2
Turquality Şubesi
1
Muhasebe-Finansman Şubesi
KPSSP29
3
Çelik Sektörü Şubesi

Başvurular, istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilir.

Başvuruda İstenilen Belgeler
a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.immib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,
b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
c) İki adet vesikalık fotoğraf,
ç) Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
d) KPSS Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi,
e) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi,
f) Güncel Özgeçmiş (CV)

Başvuru Adresi:
Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 13 Mayıs 2014 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.
Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1(bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir. iskurisilani.com.

Sözlü Sınav:
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 20 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kimlik Belgesi:
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Başvuru Formu İndir.

İletişim:
Adres: Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi
No:3 Dış Ticaret Kompleksi A-Blok
Kat:5 Yenibosna İstanbul
Telefon: 0 212 454 08 34
Telefon: 0 212 454 05 99
Telefon: 0 212 454 08 58


  • İşkur Kamu İş İlanları
  • Kamuda Memur Personel Alımı
Devamı »

İşkur İlanları 8 Açık Kamu İş İlanı 2014

İşkur İlanları 8 Açık Kamu İş İlanı 2014


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamudan Personel Alım İş İlanları, Son Başvuru Tarihleri 30 Nisan - 2 Mayıs 2014 Olan 8 Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdres MeslekÇalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002046488

DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YENİPAZAR MAH. DEMİRCİ KASABASI /
68930 GÜLAĞAÇ
AKSARAY /

Beden İşçisi (Temizlik)


(AKSARAY)
02.05.20145

00002046241

GÜLAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

MEYDAN MAHALLESİ /HÜRRİYET CAD.NO:2/1
68900 GÜLAĞAÇ
AKSARAY /

Beden İşçisi (Genel)


(AKSARAY)
02.05.20145

00002045440

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ-KIRKLARELİ (Kamu)

100.YIL CD. KARAKAŞ MAH. 25/
KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ /

Otomotiv Mekanikçisi


(KIRKLARELİ)
02.05.20142

00002045425

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ-KIRKLARELİ (Kamu)

100.YIL CD. KARAKAŞ MAH. 25/
KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ /

Otomotiv Elektrikçisi


(KIRKLARELİ)
02.05.20141

00002045393

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ-KIRKLARELİ (Kamu)

100.YIL CD. KARAKAŞ MAH. 25/
KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ /

Greyder Operatörü


(KIRKLARELİ)
02.05.20142

00002045366

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ-KIRKLARELİ (Kamu)

100.YIL CD. KARAKAŞ MAH. 25/
KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ /

Silindir Operatörü


(KIRKLARELİ)
02.05.20141

00002044044

YAYLABAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHSANİYE AFYONKARAHİSAR (Kamu)

YAYLABAĞI KASABASI /
İHSANİYE
AFYONKARAHİSAR /

Şoför-Yük Taşıma


(AFYONKARAHİSAR)
30.04.20144

00002042791

TCDD KISIM 643 ŞEFLİĞİ FEVZİPAŞA (Kamu)

FEVZİPAŞA TCDD GAR SAHASI /
İSLAHİYE
GAZİANTEP /

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı


(GAZİANTEP)
30.04.20141
Devamı »

Milli Savunma Bakanlığı Kamu Memur İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Kamu Memur İlanı 2014


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamu İş İlanları Memur Alım İlanı. Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği İstanbul Ve Gölcük Tersanesi Komutanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde İstihdam Edilmek Üzere Açıktan Atama Yoluyla Sivil Memur Alımları Yapılacak.

İlanın Başvuruları 5-6 Mayıs 2014 (Saat 09:00-17:00) Arasında Yapılacak.

İlanın Detayları:
Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelik’in 28'inci maddesi gereğince, Döner Sermaye Genel Sekreterliği ile İstanbul ve Gölcük Tersanesi Komutanlıkları Döner Sermaye Genel Müdürlük kadrolarına atanacak memurların aylık ücret ve diğer yan ödemeleri, Döner Sermaye Genel Sekreterliği ile İstanbul ve Gölcük Tersanesi Komutanlıkları Döner Sermaye Genel Müdürlükleri tarafından Döner Sermaye Bütçelerinden ödenecektir.


Sivil Memur Alım Kontenjan ve Nitelik Tablosu:

ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER

ALINACAK PERSONEL

SAYISI
SINIFI
UNVANI
KADRO/

DERECESİ
CİNSİYETİ
2012

KPSS PUAN

TÜRÜ
UYGULAMALI  SINAV KONUSU
ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER

(EĞİTİM NİTELİĞİ)
ADAYLARDA ARANILAN  DİĞER NİTELİKLER

(ÖZEL ŞARTLAR)
Ankara
3
GİH
UZMAN
9
E / B
KPSSP03
Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır Fakültelerin İktisat (3213), Maliye (3254), Maliye - Muhasebe (8225), Muhasebe (3268), Muhasebe - Finansman (3381), İşletme-İktisat (6229),  Muhasebe ve Finansal Yönetim (5123), Muhasebe Bilgi Sistemleri (3269), Muhasebe ve Maliye (4322) bölümü mezunu olmak.
İstanbul
2
GİH
UZMAN
9
E / B
KPSSP03
Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır Fakültelerin İktisat (3213), Maliye (3254), Maliye - Muhasebe (8225), Muhasebe (3268), Muhasebe - Finansman (3381), İşletme-İktisat (6229),  Muhasebe ve Finansal Yönetim (5123), Muhasebe Bilgi Sistemleri (3269), Muhasebe ve Maliye (4322) bölümü mezunu olmak.
İstanbul
1
GİH
VEZNEDAR
9
E / B
KPSSP03
Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır Fakültelerin İktisat (3213), Maliye (3254), Maliye - Muhasebe (8225), Muhasebe (3268), Muhasebe - Finansman (3381), İşletme-İktisat (6229),  Muhasebe ve Finansal Yönetim (5123), Muhasebe Bilgi Sistemleri (3269), Muhasebe ve Maliye (4322) bölümü mezunu olmak.
Gölcük KOCAELİ
1
GİH
UZMAN
9
E / B
KPSSP03
Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır Fakültelerin İktisat (3213), Maliye (3254), Maliye - Muhasebe (8225), Muhasebe (3268), Muhasebe - Finansman (3381), İşletme-İktisat (6229),  Muhasebe ve Finansal Yönetim (5123), Muhasebe Bilgi Sistemleri (3269), Muhasebe ve Maliye (4322) bölümü mezunu olmak.
İstanbul
1
GİH
VHKİ
10
E / B
KPSSP93
Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır 2 Yıllık Yüksekokulların (Önlisans); Bilgisayar Donanımı (1119), Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği (1120), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122), Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri (1123), Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (1130), Halkla İlişkiler (1185), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (1186), İşletmecilik (1207), Maliye (1235), Pazarlama (1268), Bilgi Yönetimi (İnternet) (1352), Bilgisayar Programcılığı (İnternet) (1353), Ev İdaresi (2105), Sosyal Bilimler (2111), Bilgi Teknolojileri (4217), Bilgisayar (4218), Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri (4221), Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (4223), Yönetim (4406), Bilişim ve İletişim Teknolojisi (4424),

İşletme Yönetimi (4296), Personel (4332), Bilgi Yönetimi (5310), İletişim ve Halkla İlişkiler (5337), İnsan Kaynakları (5338), İş İdaresi (5339), İşletme (5341), Genel İşletme (6176), Personel Yönetimi (6271), Bilgisayar Operatörlüğü (8501), Bilgi İşlem (8504), Bilgisayar Programlama (8506), Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi (8507), Bilişim Yönetim (8508), Halkla İlişkiler ve Tanıtım (8531), Pazarlama ve Satış (8553), Sekreterlik (8560), İnsan Kaynakları Yönetimi (9073), Bilgisayar Teknolojisi (9075), Bilgi Güvenliği Teknolojisi (9104), Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar (9214) bölümü mezunu olmak.MEB. Onaylı Bilgisayar Sertifikası (Bilgisayar Bölümü mezunları hariç)


1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Genel Sekreterliği ile İstanbul ve Gölcük Tersanesi Komutanlıkları Döner Sermaye Genel Müdürlüklerinin ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadrolara "Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla B Grubu kadrolara memur temini yapılacaktır.
b. Memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO’dadır.
c. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) MSB.lığının www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj göndermek suretiyle yapılabilecektir.)
ç. Tüm aşamalarda (İnternet üzerinden yapılacak müracaatlar, Kayıt-kabul, uygulamalı sınav ve mülakat) “başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.
d. Adaylarda aranacak nitelikler:
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,
(3) Sevk edilecekleri askeri hastaneden "Memur Adayı Olur" kararlı rapor almış olmak (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu alacaklardır.),
(4) Sınavda başarılı olan adayların, yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,
(5) Erkek adaylar için; askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,
(6) 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2012-KPSS) girmiş olmak,
(7) 2012 yılı KPSS sınavından lisans mezunları için (KPSSP03), önlisans mezunları için (KPSSP93) puanları kullanılacak olup, ilan edilen tüm branşlar için 70 ve üzeri puan almış olmak,
(8) Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adayların, TABLO’da yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarın 6 katı kadar aday KPSS puan derecelerine göre değerlendirmeye (uygulamalı sınav / mülakat) tabi tutulacaktır.
NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvuran adayların, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınacaktır.
2. BAŞVURU, KAYIT KABUL VE SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLER:
a. Adaylar önce www.msb.gov.tr adresindeki Aday Giriş Ekranındaki formu doldurarak şifresini oluşturacak ve başvuru işlemini çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
b. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, aşağıdaki belgeleri sınav günü yanlarında getireceklerdir.
İSTENEN BELGELER :
1. İş Talep Formu (İnternet üzerinden hazırlanacaktır.)
2. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş, renkli)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Öğrenim Belgesi Fotokopisi
5. 2012 KPSS Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
6. Cumhuriyet Savcılığından Alınacak Adli Sicil Belgesi
7. VHKİ’ler İçin MEB Onaylı Bilgisayar Sertifikası (Bilgisayar Bölümü mezunları hariç) Fotokopisi
8. Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge fotokopisi
c. Başvurular, 05- 06 Mayıs 2014 tarihlerinde (09.00-17.00 saatleri arası) yapılacaktır.
ç. Sınava girmeye hak kazanan adayların kimlikleri, 12 Mayıs 2014 tarihinde www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
d. Uygulama ve mülakat sınavları 21 Mayıs 2014 tarihinde yapılacaktır.
e. Sınavlar, TSK Sivil Memur Eğitim ve Sosyal Hizmet Komutanlığı (Etiler Astsubay Orduevi Yanı) Tandoğan –ANKARA’da icra edilecektir.
f. Adayların, planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri gerekmektedir.
g. Çevrimiçi (Online) başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır. (İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet yerlerinin posta kodu doğru girilmelidir. (e-posta adresleri mutlaka girilecektir.)
3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN YAYIMI:
a. Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’dir. Uygulamalı sınavdan 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve mülakat sınavına alınmazlar.
b. Uygulama ve mülakat sınavları sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecektir.
c. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adaylara yapmaları gereken işlemler hususunda, yazılı olarak adreslerine tebligat gönderilecektir.
4. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:
Sınava başvuracak adaylar, Aday Giriş Ekranından Yeni Kayıt yaparak, ekrana gelen formu eksiksiz olarak dolduracaktır.
Aday, T.C.Kimlik Numarası ve kendisi tarafından oluşturulan şifre ile tercih formuna girişini yapacaktır.
Başvuru işlemini tamamlayan aday, başvuru raporunun çıktısını alacaktır. (Sıralamaya girdiği takdirde bu çıktı ile sınava gelecektir.)
Başvurunun onaylanıp onaylanmaması ile ilgili geri bildirim e-posta gönderilerek yapılacaktır. Başvurusu onaylanan adaylar tercihlerinde değişiklik yapamayacaklardır. Onaylanmayanlar ise müracaat süresi içerisinde hatalarını düzelterek başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır.
Başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili iletişim bilgileri:
Tel Numarası: (0 312) 402 3062, 3069 (Direkt)
Tel Numarası: (0 312) 402 61 00’dan 3042, 3068
Belgegeçer (Faks) Numarası: (0 312) 425 4845
Devamı »

İşkur Kamuda İşçi Alımları 28 Nisan 2014

İşkur Kamuda İşçi Alımları 28 Nisan 2014


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamudan Açık İş İlanları İşçi Personel Alımları, Son Başvuru Tarihleri 28 Nisan 2014 Olan 39 Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdres Meslek Çalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002041083

SARIYAHŞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ŞAFAKTEPE MAH.KOOPERATİF SK.N:2
68700 SARIYAHŞİ
AKSARAY /

Beden İşçisi (Temizlik)


Yurtiçi (AKSARAY)
28.04.201413

00002040955

TC EMNİYET GEN MÜD MORAL EĞİT MERKEZ MÜD (Kamu)

MİRGÜN MAH. BALTALİMANI 69/
SARIYER
İSTANBUL /

Garson
 (Servis Elemanı)


Yurtiçi (İSTANBUL)
28.04.201420

00002040949

TC EMNİYET GEN MÜD MORAL EĞİT MERKEZ MÜD (Kamu)

MİRGÜN MAH. BALTALİMANI 69
SARIYER
İSTANBUL /

Oda Görevlisi-Turizm


Yurtiçi (İSTANBUL)
28.04.20146

00002040937

TC EMNİYET GEN MÜD MORAL EĞİT MERKEZ MÜD (Kamu)

MİRGÜN MAH. BALTALİMANI 69/
SARIYER
İSTANBUL /

Aşçı Yardımcısı


Yurtiçi (İSTANBUL)
28.04.20143

00002040903

TC EMNİYET GEN MÜD MORAL EĞİT MERKEZ MÜD (Kamu)

MİRGÜN MAH. BALTALİMANI 69/
SARIYER
İSTANBUL /

Garson (Servis Elemanı)


Yurtiçi (İSTANBUL)
28.04.201410

00002040768

ÖĞRETMEN EVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

ARDAHAN KAPTANPAŞA MAHALLESİ ORDU CADDESİ ASKERİ GAZİNO KARŞISI NO :2 ARDAHAN
07500 ARDAHAN MERKEZ
ARDAHAN /

Çay Servis Elemanı (Askıcı)


Yurtiçi (ARDAHAN)
28.04.20141

00002040616

DÜZAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

DÜZAĞAÇ KASABASI /
SİNANPAŞA
AFYONKARAHİSAR /

Beden İşçisi (Genel)


Yurtiçi (AFYONKARAHİSAR)
28.04.20142

00002040585

GATA GÜNDÜZ BAKIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

GATA ETLİK KEÇİÖREN
06000 KEÇİÖREN
ANKARA /

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı


Yurtiçi (ANKARA)
28.04.20141

00002040298

KONYA POLİS EVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

İSTANBUL YOLU ÜZERİ HOROZLUHAN M. /
SELÇUKLU
KONYA /

Pide Ustası


Yurtiçi (KONYA)
28.04.20142

00002040255

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DEVLET MEZARLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

DEVLET MEZARLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ALPARSLAN TÜRKEŞ CADDESİ BEŞTEPE AOÇ
YENİMAHALLE
ANKARA /

Meydancı


Yurtiçi (ANKARA)
28.04.20141

00002040249

KONYA POLİS EVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

İSTANBUL YOLU ÜZERİ HOROZLUHAN M. /
SELÇUKLU
KONYA /

Erkek Kuaförü


Yurtiçi (KONYA)
28.04.20141

00002040099

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DEVLET MEZARLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

DEVLET MEZARLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ALPARSLAN TÜRKEŞ CADDESİ BEŞTEPE AOÇ
YENİMAHALLE
ANKARA /

Sıhhi Tesisatçı/
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı


Yurtiçi (ANKARA)
28.04.20142

00002039942

BELEDİYE BAŞKANLIĞI TORUL (Kamu)

TUĞRULBEY MAH. /
29800 TORUL
GÜMÜŞHANE /

Büro İşçisi


Yurtiçi (GÜMÜŞHANE)
28.04.20142

00002039431

KONYA POLİS EVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

İSTANBUL YOLU ÜZERİ HOROZLUHAN M. /
SELÇUKLU
KONYA /

Garson (Servis Elemanı)


Yurtiçi (KONYA)
28.04.20144

00002039321

MKE SİLAH FABRIKASI MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

KIZILIRMAK MAH. YAHŞİHAN YOLU CAD. NO:15
71300 YAHŞİHAN
KIRIKKALE /

Elektronik Teknisyeni


Yurtiçi (KIRIKKALE)
28.04.20142

00002039191

T.C. KARADERE SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (Kamu)

KARASAİT MH. NUMAN ÖZDEMİR SK. NO:3/B
37400 TAŞKÖPRÜ
KASTAMONU /

Çiftçi (Tarla Ürünleri)
(Zirai Sulamacı)


Yurtiçi (KASTAMONU)
28.04.20141

00002038477

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİS EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

DİDİM EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ
DİDİM/AYDIN
09100 AYDIN MERKEZ
AYDIN /

Aşçı


Yurtiçi (AYDIN)
28.04.20142

00002036358

MKEK PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

KARŞIYAKA MAH.AHILI CAD.NO:79
71300 KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE /

Kaynak Teknisyeni


Yurtiçi (KIRIKKALE)
28.04.20147

00002035961

MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜDRLÜĞÜ(KAMU GRUBU) (Kamu)

MKE MAKSAM MAKİNA VE MASKE FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
MAMAK
ANKARA /

Makine Teknolojisi Teknisyeni


Yurtiçi (ANKARA)
28.04.20145

00002035945

MKE SİLAH FABRIKASI MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

KIZILIRMAK MAH. YAHŞİHAN YOLU CAD. NO:15
71300 YAHŞİHAN
KIRIKKALE /

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)


Yurtiçi (KIRIKKALE)
28.04.20142

00002035892

MKE SİLAH FABRIKASI MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

KIZILIRMAK MAH. YAHŞİHAN YOLU CAD. NO:15
71300 YAHŞİHAN
KIRIKKALE /

CNC Torna Tezgahı Operatörü


Yurtiçi (KIRIKKALE)
28.04.201415

00002035805

MKEK MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

İSTASYON CİVARI /
71300 KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE /

CNC Torna Tezgahı Operatörü


Yurtiçi (KIRIKKALE)
28.04.20142

00002035753

MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜDRLÜĞÜ(KAMU GRUBU) (Kamu)

MKE MAKSAM MAKİNA VE MASKE FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
MAMAK
ANKARA /

Elektrikçi (Diğer)


Yurtiçi (ANKARA)
28.04.20141

00002035739

MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜDRLÜĞÜ(KAMU GRUBU) (Kamu)

MKE KAPSÜL FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDE
MAMAK
ANKARA /

Sıhhi Tesisatçı/
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı


Yurtiçi (ANKARA)
28.04.20143

00002035729

MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜDRLÜĞÜ(KAMU GRUBU) (Kamu)

MKE KAPSÜL FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
MAMAK
ANKARA /

Elektrikçi (Diğer)


Yurtiçi (ANKARA)
28.04.20142

00002035721

FETHİYE POLİSEVİ (Kamu)

OVACIK MAH. FETHİYE POLİSEVİ
FETHİYE
MUĞLA /

Oda Görevlisi-Turizm


Yurtiçi (MUĞLA)
28.04.20142

00002035711

MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜDRLÜĞÜ(KAMU GRUBU) (Kamu)

MKE GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANKAYA
ANKARA /

Sıhhi Tesisatçı
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı


Yurtiçi (ANKARA)
28.04.20143

00002035699

MKEK MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

İSTASYON CİVARI /
71300 KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE /

Elektrik-Elektronik Teknisyeni


Yurtiçi (KIRIKKALE)
28.04.20143

00002035693

FETHİYE POLİSEVİ (Kamu)

OVACIK MAH. FETHİYE POLİSEVİ
FETHİYE
MUĞLA /

Bulaşıkçı (Stevard)


Yurtiçi (MUĞLA)
28.04.20142

00002035692

MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜDRLÜĞÜ(KAMU GRUBU) (Kamu)

MKE GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANKAYA
ANKARA /

Makine Teknolojisi Teknisyeni


Yurtiçi (ANKARA)
28.04.201419

00002035681

MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜDRLÜĞÜ(KAMU GRUBU) (Kamu)

MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDE
ELMADAĞ
ANKARA /

Makine Teknolojisi Teknisyeni


Yurtiçi (ANKARA)
28.04.20142

00002035675

MKEK MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

İSTASYON CİVARI /
71300 KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE /

Kimya Teknisyeni


Yurtiçi (KIRIKKALE)
28.04.201418

00002035665

MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜDRLÜĞÜ(KAMU GRUBU) (Kamu)

MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
ELMADAĞ
ANKARA /

Kimya Teknisyeni


Yurtiçi (ANKARA)
28.04.20148

00002035658

SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (REHA) (Kamu)

HARRAN BELEDİYE BİNASI KAT 3
HARRAN
ŞANLIURFA /

Bekçi


Yurtiçi (ŞANLIURFA)
28.04.20141

00002035625

MKEK DESTEK TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

FABRİKALAR MAH. İSTASYON CİVARI
71300 KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE /

Elektrik-Elektronik Teknisyeni


Yurtiçi (KIRIKKALE)
28.04.20141

00002035621

FETHİYE POLİSEVİ (Kamu)

OVACIK MAH. FETHİYE POLİSEVİ
FETHİYE
MUĞLA /

Kebap Ustası


Yurtiçi (MUĞLA)
28.04.20141

00002035519

MKEK BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

KAYSERİ KARAYOLU 7 KM NİTROSELÜLOZ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ /
71100 KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE /

Kimya Teknisyeni


Yurtiçi (KIRIKKALE)
28.04.20148

00002035328

AKSAZ DENİZ K. KOM. AKSAZ ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI (Kamu)

DENİZ K. KOM. AKSAZ ÖZEL EĞİTİM MER. KOM
MARMARİS
MUĞLA /

Muhasebe Meslek Elemanı


Yurtiçi (MUĞLA)
28.04.20143

00002035083

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 6 NCI KOLORDU KOM. 1 NCİ SINIF ORDUEVİ MÜD. (Kamu)

GÜZELYALI MAH. 81038 SOKAK
01170 ÇUKUROVA
ADANA /

Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri


Yurtiçi (ADANA)
28.04.20141
Devamı »

İŞKUR Kurs Sayfamızı Beğen İlanlardan Haberdar Ol